MEDAL 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  DLA URSZULI FURTAK

20 maja 2019 r. podczas konferencji: Trzydziestolecie zmian ustrojowych w Polsce, w  Zielonej Górze miało miejsce uroczyste wręczenie Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości dla osób szczególnie zasłużonych z Województwa Lubuskiego.  Z rąk Wicewojewody Lubuskiego Wojciecha Perczaka otrzymała ją również Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce. Gratulujemy!

Okolicznościową odznakę przyznawaną przez Premiera Mateusza Morawieckiego, ustanowiono uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 maja 2018 r. na pamiątkę odrodzenia Polski dla osób, które swoją postawą rozsławiły dobre imię kraju i aktywnie włączały się w budowę wspólnoty, wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową.

Odznakę stanowi, posrebrzany medal w kształcie prostokąta, mający na awersie wizerunek orła białego w koronie, wokół którego umieszczone zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera, oraz napis: 100-Lecie Odzyskania Niepodległości. Na rewersie znajduje się cytat z kazania ?O miłości Ojczyzny? arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza: To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i wy? oraz wizerunek Legionów Polskich.

Marek Witkowski,
delegat do Rady KIAK,
Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

galeria – patrz