Międzydiecezjalne spotkanie AK w Starym Sączu

W sobotę 18 maja 2019 roku w dniu 99 urodzin Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce, Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej zorganizowała międzydiecezjalne spotkanie naszego stowarzyszenia. Na uroczystości przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu, gdzie 20 lat temu, Święty Jan Paweł II, kanonizował Świętą Kingę i wzywał nas wszystkich do świętości, zaproszono Zarząd Krajowy, który reprezentowała Pani Prezes Urszula Furtak, Zarządy i członków Akcji Katolickiej z Archidiecezji Krakowskiej z Panią Prezes Grażyną Kominek, z  Diecezji Rzeszowskiej z Panem Prezesem Jeremim Kalkowskim, Archidiecezji Przemyskiej oraz z Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Kieleckiej. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Prezesem  Panem Grzegorzem Opiołą.

W trakcie spotkania wysłuchano referatu księdza prałata Sławomira Odera pod tytułem; ?Jan Paweł II ? droga do świętości?.

Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jeża, Pasterza Diecezji Tarnowskiej z udziałem 80 kapłanów, asystentów Akcji Katolickiej. W homilii ksiądz biskup ordynariusz przypomniał związek Jana Pawła II z naszą diecezją oraz pielgrzymkę z 1999 roku, oraz powtórkę z geografii, jaką zrobił nam papież. ?Gorąco życzę, aby peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II po parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej w naszej diecezji wzbudziła duchowy powiew nowej siły w Akcji Katolickiej. Niech taką duchową odnowę wyprasza święty patron, ucząc nas dokonywania trudnych wyborów, ukazując, jak kochać i być wiernym Chrystusowi aż do końca, inspirujący nieustannie swoją duchowością, mądrością swego nauczania i pobudzający nas do działania przykładem swego życia? życzył na zakończenie homilii członkom Akcji Katolickiej Biskup Andrzej Jeż, Pasterz Kościoła tarnowskiego.

Uroczystości w Starym Sączu, rozpoczęły peregrynację obrazu i relikwii Świętego Jana Pawła II, po wszystkich Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. To szczególny dla nas czas duchowego przygotowania do jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej po reaktywacji. Obraz i relikwie naszego patrona Jana Pawła II, będą peregrynować do 18 maja 2020 roku, do dnia 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Ufamy, że ten Wielki Apostoł narodu polskiego, nasz Patron, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele, jako członków Akcji Katolickiej.

W uroczystościach udział wzięło około 2000 osób, przedstawicieli 200 parafii, w których istnieje Akcja Katolicka w naszej diecezji.

Dziękuję wszystkim za udział i wspólną modlitwę.

Święty Janie Pawle II, patronie Akcji Katolickiej ? módl się za nami!

Robert Rybak Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Króluj nam Chryste!

galeria patrz