Poprzez owoce Ducha Świętego do odnowy oblicza Akcji Katolickiej.

W Częstochowie zakończyło się kolejne już trzecie rekolekcyjne spotkanie skierowane do liderów Akcji Katolickiej, zorganizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Przedstawiciele Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej z Legnicy, Wrocławia, Częstochowy, Łodzi, Radomia, Sosnowca i Katowic przybyli do WSD Archidiecezji Częstochowskiej, aby przeżyć ten święty czas łaski, czas szczególnego działania Pana i rozeznawania naszego powołania.

Spotkanie rekolekcyjne, którego myślą przewodnią były słowa ?Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej? poprowadził Ks. dr Jan Bartoszek, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

W kolejnych konferencjach rozpoznawaliśmy owoce Ducha Świętego, które są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym.  Przez życie sakramentalne, jak wskazywał Rekolekcjonista, przez modlitwę, formację, pracę nad sobą można te owoce osiągnąć. To poprzez owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość i dobroć, ale też poprzez wierność, łagodność i wstrzemięźliwość (opanowanie) możemy odnowić oblicze Akcji Katolickiej. Trwaliśmy w ciszy i skupieniu by wsłuchiwać się w głos Boga.

Nasze rekolekcje zbiegły się z sympozjum ?Dar bycia kobietą? zatytułowanym ?Sukces o kobiecym obliczu, organizowanym przez Akcje Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej w Wyższym Seminarium Duchownym. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. Bp Andrzej Przybylski, homilię poświęcił wartościom kobiety:

 ? Dziś jest to niesłychanie ważne, żebyśmy nie zamknęli mądrych prawd o kobiecie tylko w przestrzeni Kościoła. Bo ta troska o kobiecość toczy się w świecie społecznym, w naszych szkołach, na naszych ulicach. I potrzeba takiej Akcji Katolickiej, która będzie stawała w obronie tego zamysłu Boga wobec kobiety ? podkreślił.

W naszym programie był też szczególny punkt ? Apel Jasnogórski przed wizerunkiem Królowej Polski. Przychodząc do Matki Syna Bożego i naszej Matki przynieśliśmy, polecając Jej w ciszy nasze sprawy osobiste i rodzinne, ale również sprawy Akcji Katolickiej.

Nie zabrakło również spotkania integracyjnego dla nas wszystkich, o które zadbała Pani Urszula Furtak, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, przybliżając nam jednocześnie bieżące sprawy Akcji Katolickiej.

Na zakończenie rekolekcji Prezes KIAK w imieniu wszystkich uczestników złożyła podziękowanie Księdzu Rekolekcjoniście, prosząc jednocześnie o modlitwę za wspólnotę Akcji Katolickiej. Pani Prezes życzyła nam wszystkim, aby owoce rekolekcji zbierać w pełne kosze i nieść innym, aby budować nowe oblicze Akcji Katolickiej.

Dziękujemy za ten święty czas Rekolekcji najpierw Panu Bogu, następnie Księdzu Rekolekcjoniście, który sprawił, że był to święty czas zasłuchania, czas który na pewno przyniesie pełne kosze owoców. Dziękujemy Pani Prezes za obecność i troskę o nas i nasze Stowarzyszenie.

                 Króluj nam Chryste!

Teresa Połeć
Prezes DIAK Diecezji Radomskiej

galeria – patrz (foto: Waldemar Gołdziński)