Przybądź  nam miłościwa Pani ku pomocy a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną  Górę.

W obliczu trwającego skomasowanego ataku na Kościół w Polsce w sposób szczególny zapraszam na tegoroczną  24. Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca. Przed wizerunkiem Królowej Polski zgromadzimy się z hasłem ?Z Maryją idziemy w przyszłość?.  Będziemy przepraszać za dokonane akty profanacji wizerunku Matki Bożej, poniżania Kościoła i znieważenia godności dzieci.  Ufni w nieustanną opiekę Jasnogórskiej Pani i Jej wstawiennictwo przed Bogiem, będziemy prosić o łaskę umocnienia nas i posłanych do nas kapłanów. Prosić o dar, tak potrzebnych nowych powołań apostolskich do służby Bogu i naszej Ojczyźnie poprzez Akcję Katolicką.

Trwa w narodzie polskim przebudzenie. Zadajemy sobie jednak pytanie, czy uda się obronić chrześcijańskie wartości w zjednoczeniu wspólnot, w odważnej i bezwarunkowej służbie Bogu. Czy to przebudzenie doprowadzi do przestrzegania i respektowania Jego prawa w każdej przestrzeni życia. Szczególnej troski potrzebuje sakramentalne małżeństwo, model chrześcijańskiej rodziny i troska o moralne wychowanie dzieci. Pielgrzymowanie przed Tron Królowej Polski, nabiera zatem szczególnego znaczenia. Potępiamy każde dokonane zło, ale w obliczu bardzo jednoznacznie ukierunkowanych dziennikarskich poszukiwań i publicznego osądu, tylko wybranej bardzo wąskiej grupy, dociera spostrzeżenie, że pod pozorem troski o dobro najmłodszych, dokonuje się kolejna próba zniszczenia autorytetu kapłana, Kościoła i Polski.

Przybywając na Jasną Górę, przywołamy postać i nauczanie czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, który zwracał uwagę na konieczność odbudowy państwa polskiego w oparciu o katolicką wiarę i moralność. Do katolików w Polsce wypowiedział bardzo znamienne słowa: ?I dla nas wybiła godzina Akcji Katolickiej (?), by przygotować, ludzi katolickiego jutra w kraju?. W tym celu blisko 90 lat temu powołał Akcję Katolicką. Kiedy zjednoczyła katolików pod jednym bożym sztandarem i urosła w olbrzymią siłę, to w kościół uderzyli komuniści i zakazali wszelkiej działalności. Z trudem odrodzona na wezwanie Św. Jana Pawła II w 1993 r. nadal oczekuje na kolejne pokolenie oddanych ludzi.

W pielgrzymowaniu na Jasną Górę w piątek 7 czerwca zaplanowano spotkanie Rady KIAK, konferencję w Sali Papieskiej na Jasnej Górze i Apel Jasnogórski, któremu przewodniczyć będzie Biskup Mirosław Milewski, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej. Po Apelu czuwanie nocne poprowadzi Akcja Katolicka z Diecezji Sandomierskiej. Na wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszamy.

  1. czerwca o godz. 10:30, w Katedrze Częstochowskiej a w przypadku niezakończenia remontu wokół Katedry w pobliskim Kościele Św. Zygmunta, ul. Krakowska 1, rozpoczniemy nasze sobotnie spotkanie. Po słowach powitań, ale też refleksji skierowanej przez naszych pasterzy i gości dokonamy wręczenia medali ?Za dzieło apostolstwa?. W procesyjnym przejściu z modlitwą dziękczynno ? przebłagalną dotrzemy na Jasną Górę, gdzie o godz. 13:00 sprawowana będzie Eucharystia. Mszy św. na Szczycie przewodniczyć będzie J.E. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uroczystą Mszę Św. zakończymy wspólnym odnowieniem Aktu Zawierzenia Matce Bożej. Raz jeszcze serdecznie zapraszam z pocztami sztandarowymi, licznymi flagami i emblematami Akcji Katolickiej Waszych diecezji. Ufam, że nie zabraknie również flag biało ? czerwonych.

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

 

Program Pielgrzymki w PDF:

 

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ Jasna Góra, 07-08.06.2019 r.
?Z Maryją idziemy w przyszłość”

07 czerwca – piątek

Dom Pielgrzyma, Sala Konferencyjna
14.00 – Rada KIAK

Jasna Góra, Sala Papieska
17.00 – otwarcie konferencji – Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK
– wystąpienia:
– Ks. dr Jacek Brakowski SDB, temat: ?Kard. August Hlond salezjanin, hiararcha Kościoła i mąż stanu.”
– Ks. dr Bogusław Kozioł SChr, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda, temat: ?Do czynu katolickiego przejść musimy. Duchowość Akcji Katolickiej według kard. Augusta Hlonda”.
– dyskusja panelowa
– złożenie kwiatów, z Aktem Oddania Matce Bożej pod tablicą Kard. A. Hlonda

21 .00 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
– Apel Jasnogórski, JE Ks. Bp Mirosław Milewski, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej
– modlitewne czuwanie nocne, prowadzenie Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej

08 czerwca – sobota

10.30 Katedra Częstochowska (w przypadku niezakończenia remontu wokół Katedry – Kościół Św. Zygmunta, ul. Krakowska 1)
– słowo prezes Zarządu KIAK, Urszuli Furtak
– słowo JE Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
– słowo JE Ks. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej
– wystąpienia zaproszonych gości
– wręczenie medali ?Za dzieło apostolstwa”

11.40 – przejście na Jasną Górę

12.50 – powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego
– ojcowie paulini
– prezes KIAK Urszula Furtak

13.00 – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim

pod przewodnictwem i z homilią JE Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.