Spotkanie Zarządu Krajowego. Pełni radości w oczekiwaniu na Boże Narodzenie.

W sobotę 14 grudnia br., w  radosnej przedświątecznej bożonarodzeniowej atmosferze, odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Modlitwa poprowadzona przez JE bpa Mirosława Milewskiego, pobłogosławienie opłatków, którymi następnie podzielono się składając sobie życzenia, symboliczne gwiazdki z nieba od Pani Prezes ? wszystko to stworzyło wyjątkowy klimat i optymistyczny nastrój do drugiej roboczej części spotkania, czyli realizacji bogatego programu.
Głównym tematem posiedzenia były sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem sprawozdawczo ? wyborczej Rady KIAK zaplanowanej na 08.02.2020 r. Kolejnym ważnym tematem było przygotowanie międzydiecezjalnych rekolekcji, które odbędą się w Toruniu i w Częstochowie w marcu przyszłego roku.  Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania uczestników zarówno w Radzie KIAK i w rekolekcjach zostaną przekazane w odrębnych pismach skierowanych do Prezesów DIAK. Rok 2020 będzie czasem ważnych rocznic i ważnych wydarzeń w Kościele w Polsce i w Akcji
Katolickiej. Ogłoszenie daty dawno oczekiwanej beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca 2020 r. na Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie wywołało wielki entuzjazm i mobilizację do godnego przygotowania się na to wydarzenie. Akcja Katolicka również będzie miała swój udział w tych uroczystościach, o czym poinformujemy w stosownym czasie po uzyskaniu szczegółowego programu. W dalszej części dyskusji rozważane były obchody 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II naszego Patrona. Wywołano także temat  III Kongresu Akcji Katolickiej wiążącego się z 90. rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce oraz odnowieniem jej działalności w latach 90.tych. Nie można było pominąć jeszcze jednej ważnej rocznicy ? obchodów 100 rocznicy Cudu nad Wisłą ? Bitwy Warszawskiej,  jednej z najważniejszych bitew świata!

Kolejną odsłoną posiedzenia Zarządu było podsumowanie uroczystości i wydarzeń, jakie odbyły się w kończącym się roku oraz udział w nich Akcji Katolickiej. Nie zmarnowaliśmy tego czasu, który minął, ale też dużo zadań jest przed nami. Z nadzieją i optymizmem wejdziemy w Nowy Rok.

Elżbieta Olejnik
galeria – patrz