Statut Akcji Katolickiej w Polsce

Wydano drukiem i przekazano do wszystkich Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej a tym samym zakończono proces nowelizacji Statutu Akcji Katolickiej w Polsce na poziomie krajowym. Nowelizację Statutu przeprowadzono na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, celem dostosowania dokumentu do wymogów prawa, wskazanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Znowelizowany Statut składa się z dwóch integralnych części, którego drugą część stanowi Ramowy Statut Diecezjalny. Całość Statutu zachowuje jednolitość zapisów dla całej Akcji Katolickiej w Polsce, ale też umożliwi Akcjom Katolickim w poszczególnych diecezjach na określenie własnej podmiotowości a tym samym na spełnienie wymagań litery prawa.

Aktualnie trwa proces zatwierdzania Statutów w poszczególnych diecezjach. Ufam, że tak szeroko prowadzone prace nad ujednoliceniem zapisów statutowych przyczyną się również do świeżego spojrzenia i pasterskiej troski biskupów diecezjalnych, dotyczącej rozwoju Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej a tym samym umocnienia diecezjalnych i krajowych struktur ?świeckiego urzędu Kościoła?, tak potrzebnego dziś Polsce.

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak
prezes KIAK