Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Z niezachwianą wiarą przyjmujemy słowa wypowiadane przez świadków Zmartwychwstania i przekazujemy to świadectwo pełne Bożej miłości w otaczający nas dzisiejszy świat. Radujemy się i składamy sobie życzenia. W roku, kiedy w sposób szczególny pochylamy się nad rozeznaniem mocy Bożego Ducha, ale też w czasie, kiedy nienormalność staje się stanem a światu próbuje się wmówić, że to nowoczesny styl życia, powielany i wspierany falą kłamliwych newsów, dociera do nas to, że tak działa chciwe i zepsute serce. Tylko dobre drzewo może wydać dobre owoce. Serdecznie dziękuję za dar naszego akcyjnego, formacyjnego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech to, czym żyjemy będzie środkiem do dobrego owocowania.

Wszystkim zgromadzonym wokół dzieła Akcji Katolickiej, kapłanom oraz świeckim, ale też wszystkim sympatykom, darczyńcom i partnerom życzymy wiary, nadziei i miłości, by każdy z nas z odwagą był dla niewierzących światłem i drzewem pełnym wspaniałych owoców.

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie powstał! Alleluja!

W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce
Urszula Furtak
prezes KIAK