Wierni Krzyżowi

Podobnie jak tysiące ludzi, którzy w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego podczas spotkania pod Włocławkiem, Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej przyłączył się do akcji Polska pod Krzyżem. Zgromadzeni pod Krzyżem, ustawionym w 1992 roku przy kościele św. Barbary w Warszawie w modlitwie dziękując za dar wiary prosili o jej umocnienie w naszej Ojczyźnie.
Modlitwa poprzedziła spotkanie Zarządu Krajowego, który podczas swoich prac wypracował propozycje kalendarium, kierunków pracy oraz innych dokumentów niezbędnych do jednolitej działalności Stowarzyszenia w całej Polsce w 2020 roku. Poza przygotowaniem zaplanowanego na październik spotkania Rady Krajowej Akcji Katolickiej, omówiono zakres możliwości przeciwdziałania na propagowanie ideologii sprzecznych z fundamentem wiary oraz niezrealizowanej w bieżącej kadencji Sejmu pełnej ochrony życia. W śród tematów znalazły się najbliższe inicjatywy krajowe, przygotowania do ogólnopolskich rekolekcji formacyjnych dla Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej w Poznaniu oraz Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Przedstawiciele Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej wzięli także udział w zakończeniu pielgrzymki biegowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Artur Dąbrowski

galeria – patrz