Życzenia dla Prezes KIAK

Szanowna Pani Prezes, w dniu Twoich imienin, członkowie Akcji Katolickiej w Polsce, dziękują Ci za Twoją obecność, dyspozycyjność, motywowanie do bezinteresownej służby na rzecz Boga, Kościoła, Ojczyzny, drugiego człowieka, apostolskie zaangażowanie na rzecz budowania cywilizacji miłości oraz promowanie charyzmatu laikatu zrzeszonego w Akcji Katolickiej.

Antoine de Saint-Exupéry napisał kiedyś, że: ?Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać?. Chcemy Cię zapewnić, że Akcja Katolicka w Polsce zapewnia Cię o wsparciu w sytuacjach, kiedy mogą pojawić się takie chwile, że Twoje skrzydła ?zapomną jak latać?.

Pani Prezes, dobrze, że jesteś z nami. Niech przewodniczenie naszemu stowarzyszeniu przyczyni się do rozkwitu duchowości laikatu i świadomego zaangażowania świeckich, w życie Kościoła i społeczeństwa. Niech święta Urszula wspiera Cię w działaniach na rzecz przybliżania współczesnemu człowiekowi Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.

 Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce