21:37 – Akcja Katolicka odpowiada na apel kardynała Stanisława Dziwisza.

Mając świadomość, że wielu członków naszego stowarzyszenia odpowiedziało na Apel kardynała Stanisława Dziwisza i w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca, zapalając symboliczną świecę w oknach swojego domu, jeszcze raz potwierdziliśmy gotowość do apostolstwa realizowanego w Kościele i w świecie.
Jednocząc się wokół światła na modlitwie odmówiliśmy Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, ułożony i złożony w łagiewnickim sanktuarium przez kardynała Dziwisza.
???Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.
Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami???.
Dziękując za wyrażenie jedności w modlitwie, proszę o jej kontynuację w intencji osób oraz podmiotów trudzących się w walce z pandemią koronawirusa. Módlmy się za osoby chore, tych którzy stracili bliskich, jak i zmarłych na skutek pandemii.
Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce.