XV Pielgrzymka biegowa do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

W poniedziałek 14 września 2020r.  do grobu bł. Księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu przybyła Pielgrzymka Biegowa ku czci Męczenników Stanu Wojennego. Od piętnastu lat w dniach 13 i 14 września (dzień urodzin ks. Jerzego) trzydziestoosobowa grupa biegaczy – górnicy z kopalni „Wujek” i „Knurów- Szczygłowice” z Marianem Gruszką liderem grupy na czele – pokonuje setki kilometrów z Katowic do Warszawy, aby w ten sposób uczcić pamięć bł. Ks. Jerzego-kapelana „Solidarności” a także ludzi, którzy ponieśli ofiarę życia i zdrowia w czasie stanu wojennego. Organizatorami sztafety są: Społeczny Komitet Pamięci Górników z KW „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie Moja Gmina – Nasz Powiat – z Knurowa. Asystentem i opiekunem duchowym biegaczy jest ks. Andrzej Wieczorek, który od początku wspiera to przedsięwzięcie biorąc udział w przygotowaniach oraz swoją obecnością podczas sztafety. Współudział w sztafecie ma Akcja Katolicka w Polsce. W tym roku do grobu bł. Ks. Jerzego, w znacznie mniejszej grupie w porównaniu z latami poprzednimi, przybyli na rowerach pielgrzymi z Warmii, natomiast bardzo licznie stawili się rowerzyści – członkowie Akcji Katolickiej z diecezji radomskiej a także rowerzyści z dekanatu konstancińskiego i piaseczyńskiego, którzy w formie asysty rowerowej towarzyszyli biegaczom od Janek.

Uczestników pielgrzymki biegowej powitała przy grobie bł. Ks. Jerzego p. Urszula Furtak – prezes Akcji Katolickiej w Polsce, która podkreśliła, że „polski w patriotyzm wpisany jest nierozłącznie Bóg i to, że wszystkim działaniom patriotycznym przewodzi Krzyż. Dziś także wpatrujemy się w Krzyż, który jest na grobie Męczennika, Księdza, który bardzo ukochał Boga i Polskę. Dziś patrzymy na Jego grób, jako znak nadziei i zwycięstwa”. Dziękując przybyłym pielgrzymom za ich trud, podziękowała za ich świadectwo radując się z obecności grupy młodych pielgrzymów. Następnie skierował słowo ks. Andrzej Wieczorek. Po krótkiej modlitwie za wstawiennictwem Błogosławionego ks. Jerzego delegacje złożyły kwiaty i zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Jak zwykle na powitanie uczestników sztafety przybyli prezesi i członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Dziedziniec kościoła św. Stanisława Kostki zapełniał się czcicielami bł. Księdza Jerzego, którzy w dniu Jego urodzin przyszli, aby pomodlić się przy Jego grobie, złożyć kwiaty, zapalić znicze i uczestniczyć w Mszy św. której przewodniczył ks. Michał Kotowski duszpasterz ludzi pracy. W koncelebrze był również ks. Andrzej Wieczorek i Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej AW ks. Kamil Falkowski. Na zakończenie Mszy św. wszyscy zostali pobłogosławieni relikwiami bł. Ks. Jerzego.

Rodzina bł. Księdza Jerzego w dowód wdzięczności za pielęgnowanie pamięci o rodzinnym męczenniku podarowała ks. Andrzejowi Wieczorkowi i p. Urszuli Furtak pamiątkowe krzyże. Zakończeniem tegorocznej sztafety była agapa w Domu Rekolekcyjnym „Amicus” – czas na krótką refleksję, wspólne rozmowy, miłe wspomnienia. W ten sposób zrodziło się nowe środowisko, nowe przyjaźnie, powstał ślad, którego nie można nie zauważyć w historii tego miejsca i w historii kultu okazywanego bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce.

Elżbieta Olejnik

galeria – patrz