Akcja Katolicka w Diecezji Tarnowskiej ma 25 lat

25 lat temu w dniu 8 września 1995 roku biskup Józef Życiński podpisał dekret powołujący Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

W roku setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, Patrona Akcji Katolickiej w sobotę 19 września 2020 roku Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej obchodziła srebrny jubileusz 25-lecia działalności Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii w tarnowskiej katedrze. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił biskup Andrzej Jeż. W koncelebrze udział wzięli asystenci dekanalni i asystenci diecezjalni: ks. dr Jan Siedlarz (asystent w latach 1995-2002), ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk (asystent w latach 2002-2010) i ks. dr hab. Jan Bartoszek pełniący funkcję asystenta diecezjalnego od 2010 roku. Ponadto w uroczystościach udział wzięli prezesi z 200 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście w osobach; Pani Urszuli Furtak Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, a także prezesi DIAK z Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Bielsko-Żywieckiej, oraz z Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wśród gości był także prezes i wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.
W homilii ksiądz biskup powiedział do Akcji Katolickiej; „Stowarzyszenia i ruchy katolickie stanowią żywe bogactwo Kościoła i ukazują jego świeży obraz.” Biskup zachęcił wszystkich członków stowarzyszenia, by byli siłą napędową Kościoła tarnowskiego, zgodnie z tytułem listu, który wystosował do Akcji Katolickiej.
W dalszej części homilii ksiądz biskup podkreślił ważną rolę jaką w Akcji pełni jedność i modlitwa. „Mamy świadomość tego, że działalność i aktywność Akcji Katolickiej nie służy tylko jej członkom. Stowarzyszenie to służy Bogu i Kościołowi. Cele Akcji Katolickiej to cele wspólnoty Kościoła. Dlatego tak bardzo zasadnicza jest troska o jedność i spójność w działaniu na wszystkich szczeblach Kościoła, od hierarchii począwszy poprzez wszystkie istniejące w Kościele grupy, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia”.

Druga część spotkania odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i rozpoczęła się od pokrojenia jubileuszowego tortu. Podczas gali ksiądz biskup ordynariusz wręczył symbolicznie prezesowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej list napisany do Akcji z okazji jubileuszu, pod tytułem; „Bądźcie siłą napędową tarnowskiego Kościoła”. Po powitaniu gości przez prezesa DIAK, uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch referatów; księdza Jana Bartoszka, asystenta diecezjalnego – „25 lat istnienia Akcji Katolickiej w Diecezji Tarnowskiej po reaktywacji” oraz prezesa Roberta Rybaka – „Akcja Katolicka w parafii – współpraca duchowieństwa i świeckich”. Na zakończenie wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości.

Jubileusz jest takim czasem, w którym powinniśmy spojrzeć raz jeszcze we własną przeszłość, aby następnie dalej iść naprzód z jeszcze większym zaangażowaniem.

Dziękuję czcigodnym kapłanom, asystentom Akcji Katolickiej za Wasze oddanie i otwartość na inicjatywy wiernych świeckich. Bez Was nie byłoby Akcji Katolickiej. Dziękuję także Wam prezesom i Zarządom Akcji Katolickiej, za Wasz wkład w jedność naszego stowarzyszenia, za wszelkie inicjatywy, zaangażowanie i za współpracę z kapłanami.

Robert Rybak
prezes DIAK

patrz – dwie galerie

1.

2. foto: Gość Niedzielny