Akcja Katolicka w Polsce jest, pamięta, czuwa.

?Przed świętą Ikoną Jasnogórską stają w tej godzinie, Maryjo, Twoje dzieci, wpatrzone w Twe zawsze piękne i pociągające oblicze. Dziś jeszcze wyraźniej wskazujesz na swego Syna, którego Serce zostało przebite za nasze grzechy?, tymi słowami krajowy asystent Akcji Katolickiej bp Mirosław Milewski rozpoczął rozważanie Apelu Jasnogórskiego.

Kontynuując apelową refleksję bp. Milewski powiedział: ?W godzinie Apelu gromadzi się przed Twym wizerunkiem, Maryjo, reprezentacja Akcji Katolickiej z wielu stron Polski. Z powodu obecnej sytuacji nie mogliśmy stanąć tak licznie, jak dotychczas, ale serca wszystkich członków z blisko 2000 oddziałów parafialnych Akcji są tutaj duchowo obecne?.

W opinii biskupa konieczne jest dziś ponowne odkrycie łaski sakramentu chrztu i wypływających z tego faktu darów zwłaszcza, że ?tegoroczna pielgrzymka Akcji Katolickiej odbywa się także w przededniu setnej rocznicy chrztu św. Jana Pawła II?. ?Ten fakt stanowić musi okazję do przypomnienia znaczenia chrztu jako też mocy i źródła działania w Kościele?, powiedział bp. Milewski.

Nawiązując do zaplanowanego w Częstochowie na sierpień br. zebrania plenarnego biskupów, powiedział: ?Niech zjednoczy nas Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Pokornie proszę Cię o jedność polskich biskupów! Niech temu zjednoczeniu patronuje nasz Święty Papież?.

Na zakończenie Apelu prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, Urszula Furtak, dokonała aktu zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

Dr Artur Dąbrowski
rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

galeria – patrz