Akcja Katolicka wyzwaniem apostolskim i szansą dla Kościoła we współczesnym świecie.

Zachęcamy do zapoznania się z nową książką ks. prof. Tadeusza Borutki, asystenta kościelnego AK diecezji Bielsko-Żywieckiej, zatytułowaną Akcja Katolicka wyzwaniem apostolskim i szansą dla Kościoła we współczesnym świecie. To studium z socjologii religii jest rzetelnym kompendium historycznym oraz niezwykle cenną pomocą w zrozumieniu misji i działalności Akcji Katolickiej na początku trzeciego tysiąclecia.

Książka ks. prof. Tadeusza Borutki to rzetelne kompendium historyczno-socjologiczne oraz niezwykle cenna pomoc w zrozumieniu misji i działalności Akcji Katolickiej w Kościele. Autor jest specjalistą w zakresie katolickiej nauki społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz jednym z nielicznych w Polsce znawców istoty i posłannictwa reaktywowanej w naszym kraju przez Jana Pawła II Akcji Katolickiej. Dlatego dobrze się stało, że postanowił w tej publikacji podzielić się swoją wiedzą, duszpasterskim doświadczeniem i profetyczną wizją zaangażowania świeckich w Kościele. W niniejszym studium wykazuje, że decyzja Jana Pawła II o przywróceniu do życia Akcji Katolickiej w Polsce była opatrznościowym przedsięwzięciem, mogącym przyczynić się do odrodzenia Kościoła w Ojczyźnie w nowej sytuacji społeczno-politycznej i religijnej po obaleniu komunizmu. W zamierzeniu Papieża ta odnowa będzie miała szansę powodzenia, o ile będzie pojęta jako wyzwanie dla wiernych, wspieranych ofiarną posługą swoich duszpasterzy. – Z recenzji ks. prof. dra hab. Jana Orzeszyny.

Książkę nabyć można pod adresem:

https://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/akcja-katolicka-wyzwaniem-apostolskim-i-szansa-dla-kosciola-we-wspolczesnym-swiecie,2157.html

Serdecznie polecam,
Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce