Apel o społeczną odpowiedzialność i modlitwę, w tym za współbraci z Akcji Katolickiej we Włoszech, ich rodziny i cały naród.

Odbierając sygnały o naszej wielkiej jedności w modlitwie, polecam także naszych współbraci z Akcji Katolickiej we Włoszech, ich rodziny i cały tragicznie doświadczany naród.

Tegoroczny czas Wielkiego Postu spowija świat niczym ciemność pandemia koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Obraca się przeciwko człowiekowi, wywołując nie tylko zrozumiały stan niepokoju, lęku i poczucia zagrożenia, ale zbiera również żniwo w postaci bardzo wielu istnień ludzkich. Z trwogą odbieramy sygnały płynące szczególnie z Włoch.

W tych okolicznościach musimy z jeszcze większą świadomością uwierzyć w to, że Jezus Chrystus jest Panem naszego życia i naszej śmierci. Każdy z nas, krocząc ?ciemną doliną?, kontemplując Ukrzyżowanego Pana Życia, powinien wypowiedzieć pełne nadziei słowa: ?zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną? (Ps 23, 4).

Akcja Katolicka, jako urząd Kościoła realizuje i wsłuchuje się w głos naszych Pasterzy, w głos polskiego Rządu kierującego do nas czytelne, bezwzględne wskazania o dyscyplinę i odpowiedzialność, ale nade wszystko w głębi swojego serca z mocą wiary, w czasie Wielkiego Postu kontempluje Drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie Świata. Z tego źródła łaski uzyskujmy również siłę do pomocy innym, o której nie wolno nam zapomnieć. Reprezentując jedynie taką postawę, możemy mieć pewność, że nie ulegniemy ?zatruciu myślenia?, wprowadzającemu ludzkość w fałszywą perspektywę.

Raz jeszcze zachęcam wszystkich członków Akcji Katolickiej, ale również wszystkich wiernych świeckich z grup i wspólnot polskiego Kościoła, nie posiadających swoich struktur diecezjalnych i krajowych do bezwzględnego respektowania kierowanych do społeczeństwa zaleceń a także do podjęcia wspólnej zintensyfikowanej modlitwy, mającej na celu uproszenie Bożej łaski o powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na całym świecie.  Niech wszystkie wierzące serca wypełni ufna modlitwa.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 13 marca 2020 r.