Gratulacje dla Ks. dr Jana Bartoszka

Zarząd KIAK na wiadomość z Diecezji Tarnowskiej, przyłącza się do gratulacji dla Ks. dr Jana Bartoszka oraz życzy Bożego wsparcia w kapłańskiej pracy naukowej realizowanej z tak wielką pasją!

Z radością informuję, że w piątek 10 stycznia 2020 roku w Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie, odbyła się uroczysta promocja akademicka, podczas której naszemu Asystentowi Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, Księdzu Janowi Bartoszkowi został wręczony dyplom z tytułem nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych.

W imieniu wszystkich członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej składamy Tobie Czcigodny Księże najserdeczniejsze gratulacje, z okazji osiągnięcia stopnia naukowego. Ten sukces to nie przypadek, ale Twoja ciężka praca, nauka, wytrwałość, poświęcenie, a przede wszystkim miłość do tego, co robisz. Wnosisz znaczący wkład w rozwój nauki, masz duże osiągnięcia naukowe w postaci wielu publikacji, a Twoją dumą jest utworzenie przy Akcji Katolickiej Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II, którego Jesteś pomysłodawcą, założycielem i dyrektorem, a także wykładowcą.

Radujemy się Twoją radością i życzymy dalszych sukcesów na drodze powołania naukowego, a szczególnie kapłańskiego. Dziękujemy i gratulujemy w imieniu Zarządu i wszystkich członków Akcji Katolickiej i słuchaczy UNSJPII.

Robert Rybak
Prezes Zarządu AK DT

http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/?p=8566

Może t