Odwołanie konferencji w Sejmie RP Kapłani Wyklęci.

Zgodnie z rozporządzeniem Pani Marszałek Elżbiety Witek wszystkie konferencje i spotkania zaplanowane w gmachach sejmowych zostały zawieszone na okres 21 dni.

Program konferencji Kapłani Wyklęci został merytorycznie przygotowany i mamy nadzieję, że po niezbędnej przerwie będzie możliwe będzie zaproponowanie Państwu kolejnego terminu spotkania.

Z szacunkiem oraz życzeniami zdrowia,

Urszula Furtak
prezes KIAK

Wojciech Boberski 
Społeczny Komitet Obchodów
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

W dniu 17 marca (wtorek) w godz. 10.00-14.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się VI konferencja poświęcona dziejom antykomunistycznego podziemia i upamiętnieniu Niezłomnych. Tegoroczne spotkanie nosi tytuł ?Kapłani Wyklęci?. Przyłączając się do głównego organizatora Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych serdecznie zapraszam również przedstawicieli Akcji Katolickiej.

Zgłoszenia (imię, nazwisko, PESEL oraz diecezja) max do 11 marca 2020 r. prosimy kierować na adres mailowy Biura Krajowego Akcji Katolickiej: akwpl@ak.org.pl.

Urszula Furtak,
Prezes Zarządu KIAK