Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

W niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Akcja Katolicka przeżywa swoje Święto Patronalne. Jakże inne będzie tegoroczne świętowanie, jakże inny od bardzo wielu poprzednich lat jest ten kończący się rok liturgiczny. Pełen trudnych doświadczeń choroby, poświęceń i trudu dla bliźniego. Odarty z wielu naszych spotkań i inicjatyw, zbyt często z dala od naszych świątyń. Jak z tej słabości wyjść umocnionym? Jako ludzie wiary wiemy, to Boża moc i przenikająca nas wszystkich: Biskupów, Kapłanów i świeckich jedność w modlitwie, która umacnia i niesie Kościół Chrystusa.

W tegoroczną Uroczystość przywołujemy również 90 rocznicę powołania Akcji Katolickiej w Polsce, przez Kard. Augusta Hlonda. Była to wówczas odpowiedź na wolę i z mandatu papieża Piusa XI, który to dostrzegł kryzys wiary i wskazał na uaktywnienie świeckich. Wszyscy wierni mieli zjednoczyć się w Akcji Katolickiej pod sztandarem Chrystusa, by tak uczyniona oręż nie pozwoliła na wprowadzane pogaństwo i próbę oddzielenia kapłanów od świeckich.

Jakże dziś wielkie podobieństwo tamtych czasów. W słowie wstępnym do pierwszej publikacji o Akcji Katolickiej, dziś Sługi Bożego Kard. A. Hlonda czytamy: „Bój się zaczyna. Bój za Boga i Jego prawa, za Chrystusa, Jego Ewangelię i Królestwo. Bój o duszę człowieka, jej godność i szczęście. Bój o narodów kulturę, postęp i ludzkości pomyślność. Zmagają się Chrystusowi rycerze z własną słabością, płytkością i niekonsekwencją życiową. Tępią obojętność, ciemnotę ducha i obłudę. Mocują się ze złem, z upadkiem ludzkości, z przewrotnością zwodzicieli, z wrogami Krzyża, z antychrystem. A bój to niekrwawy, uczciwy, serdeczny. Toczy się poza aferami namiętności ludzkich, ziemskich sporów i niesnasek. Miłość i prawda są jego zasadą naczelną. To Akcja Katolicka”.

I dziś nie można chcieć zarówno Boga i kompromisu. Pozostańmy wierni Bogu i apostolskiemu powołaniu. Wszystkim życzę pięknych liturgii, niech Chrystus Król Wszechświata umacnia i błogosławi naszym Parafialnym Oddziałom, Diecezjalnych Instytutom, Biskupom i Księżom Asystentom, przyjaciołom i sympatykom. Niech da odwagę młodym i poszukującym. W tych wyjątkowych warunkach kieruję do wszystkich, z jeszcze większą mocą i głębią ufnej radości, nasze zawołanie i pozdrowienie: Króluj nam Chryste! Wszystkim życzę by odważnym echem brzmiała przez całą Polskę piękna odpowiedź – Zawsze i wszędzie!

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 21 listopada 2020 roku