Materiały formacyjne na 2021

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” to tytuł kolejnych materiałów formacyjnych dla Akcji Katolickiej w całej Polsce, który właśnie trafia do diecezjalnych instytutów. Jak zawsze wspomogą one nasze podstawy formacyjne, ale też pozwolą na odnalezienie wielu odpowiedzi na pojawiające się pytania wraz z kolejnym programem duszpasterskim Kościoła. Stają się one także inspiracją i „pierwszym podręcznikiem” dla wielu Księży Asystentów w ich pracy duszpasterskiej w parafii. Serdecznie dziękuję im właśnie za towarzyszenie i pomoc w formacji nam członkom Akcji Katolickiej.

W czasie wielkich ataków na naszą katolickość potrzebujemy by zgromadzić się na nowo. By przy stole Eucharystycznym szukać umocnienia i poszukiwania odpowiedzi na otaczającą nas trudną rzeczywistość.

Zachęcam, otwórzmy kolejne 37. materiały formacyjne by nieustannie umacniać swą wiarę, by w chwili próby w kolejnych latach misji naszego Stowarzyszenia wytrwać w wierności.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce