Modlitwa i budzenie społecznej świadomości

Szanowni Państwo, w ślad za publikowanymi informacjami, zwracamy się z prośbą o włączenie się i poruszenie naszych rodzin i społeczności lokalnych do nie wspierania podmiotów, których właścicielem lub współwłaścicielem jest obecnie Agora.

To nasza odpowiedź na kolejne profanacje tego, co dla nas katolików święte i nienaruszalne. Pomimo tego, iż z każdym dniem przybywa osób, którym stawiane są zarzuty za tego typu czyny, a wielu z nas podejmuje modlitwę ekspiacyjną, to także musimy budzić naszą społeczną świadomość.

Drodzy pomijamy wydawane przez tę Spółkę ogólnopolskie dzienniki, magazyny i czasopisma. Wybieramy inne przyjazne wszystkim rozgłośnie radiowe a także portale internetowe.

Rozpropagujmy to w bliższym i dalszym naszym otoczeniu. Czas głośno powiedzieć nie kupuję, nie oglądam, nie słucham tego, co jest antykatolickie i brak w nim umiłowania tego, co ojczyste.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce