Nowenna do św. Andrzeja Boboli o wyproszenie łask potrzebnych dla naszej Ojczyzny

Wdzięczni Bogu Wszechmogącemu za wielkie dzieła zbawienia, jakie dokonały się w naszym narodzie i nadal się dokonują za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli Patrona Polski rozpoczynamy nowennę w czasie niepokoju i niepewności przed wyborami Prezydenta RP, w czasie kiedy kolejny raz w historii Polski ważą się losy naszej Ojczyzny i Narodu Polskiego dodatkowo pogrążonego w pandemii koronawirusa.  W przededniu   82. rocznicy kanonizacji Św. Andrzeja Boboli i sprowadzenia relikwii Świętego do Polski kierujmy za Jego pośrednictwem do Boga błagalne prośby. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

Teksty modlitw zostały zebrane przez ks. Aleksandra Jacyniaka i wydrukowane w modlitewniku wydanym na Święto dziękczynienia w 2013 roku. Dziś rozszerzone o odsunięcie epidemii i wybory prezydenta.

Copyright by: Centrum Opatrzności Bożej; Warszawa, ul. Miodowa 17/19
Sanktuarium  i Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 61

 [NOWENNA DO POBRANIA – PDF]

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski 

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu  za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się  męczeństwem, w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.  Niech Twój patronat pomaga nam cierpliwie pokonywać trudności dzięki modlitwie i działaniu w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Dzień pierwszy

Modlitwa o jedność w Ojczyźnie

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając pierwszy dzień nowenny prosimy o jedność w naszej Ojczyźnie. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje na wieki wieków. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu ?

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień drugi

Modlitwa o łaskę wiary i wierności

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając drugi dzień nowenny prosimy o łaskę wiary i wierności. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twe życie wzrastałeś w otrzymanej od początku łasce wiary, którą Ci przekazywali rodzice. Wiara pomagała  Tobie wytrwać w różnych trudnościach życiowych i nauczyła Cię wierności przyjętym zobowiązaniom. Wspieraj nas, prosimy Ciebie, na drodze naszego życia, by wiara otrzymana na chrzcie świętym owocowała w nas i była nieustanną pomocą w odnowie, której oczekujemy w Polsce, Europie i świecie. Pomagaj nam dochować wierności natchnieniom Ducha Świętego, byśmy Jego mocą mogli odnowić oblicze ziemi, tej ziemi. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu?

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień trzeci

Modlitwa za duchowieństwo

 Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając trzeci dzień nowenny prosimy dziś w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów. Modlitwą ogarniamy siostry i braci zakonnych, osoby życia konsekrowanego a także wszystkich katechizujących i w swoich charyzmatach posługujących w Kościele. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, któryś sam zaznał wiele trudu wspinając się na wyżyny świętości kapłańskiej; któryś nie bacząc na przeciwności, w zaciętej walce dochował ślubów i wierności swemu Mistrzowi, roztaczaj z nieba, Kapłanie Męczenniku, czujność nad tymi, którzy wstępują na drogę posługiwania w Kościele. Wspieraj swe siostry i swoich braci, którzy podobnie jak kiedyś Ty sam, walczą dla siebie i innych o wieniec wiekuistej chwały. Wypraszaj potrzebne łaski dla duchowieństwa i wszystkich posługujących w Kościele,, aby umieli zawsze miarą czystego serca oraz prawego sumienia czynić zadość swojemu powołaniu i swojej misji. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu?

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień czwarty

Modlitwa za młodzież

 Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając czwarty dzień nowenny prosimy dziś w intencji młodzieży. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Ty, jako młody mężczyzna odważnie wzrastałeś w poznawaniu i miłości Boga, rozpoznałeś powołanie i wstąpiłeś do Towarzystwa Jezusowego. Za Twoim wstawiennictwem modlimy się  w intencji polskiej młodzieży. Prosimy dla dziewcząt i chłopców o dobrych nauczycieli i przewodników, o otwartość umysłów i serc w poznawaniu Boga i świata. Uproś młodym Polakom cnoty roztropności i męstwa, aby odważnie i pięknie, pokornie i dumnie przeżywali swoją młodość wzrastając w umiłowaniu Boga, Kościoła i Ojczyzny. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień piąty

Modlitwa o jedność w Europie i świecie

 Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając piąty dzień nowenny prosimy dziś o jedność w Europie i świecie. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, wielki Patronie jedności! Nie przestajesz nam przypominać o wielkim pragnieniu Jezusa, wyrażonym w Jego modlitwie do Ojca za wszystkich uczniów: ? Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.?

Zostałeś nam dany jako Patron, święty Andrzeju Bobolo, aby nam pomagać w drodze ku jedności, na pierwszym miejscu w Kościele, by zgodnie z pragnieniem Pana jeden Kościół stał się znakiem i zaczynem jedności całej ludzkości.

Wspieraj swoim wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę w jednoczącej się Europie, by z naszym owocnym udziałem wzrastała cywilizacja miłości w Polsce, Europie i świecie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu?

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień szósty

Modlitwa o pomoc w trudnościach jakich doświadczamy

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając szósty dzień nowenny prosimy o pomoc w trudnościach jakich dziś doświadczamy. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Na drodze Twojego życia natrafiałeś na przeszkody, które stopniowo pokonywałeś z pomocą ufnej modlitwy. Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga: przeszkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Jezusem.

Oto stoimy wobec trudności, które przekraczają nasze siły: doświadczamy pandemii koronawirusa ,w wyniku której są tysiące ludzi chorych, setki zmarłych; przeżywamy ograniczenia w wielu obszarach naszego życia: w życiu rodzinnym, społecznym i religijnym; z niepokojem myślimy o dotkliwych skutkach pandemii w życiu ekonomicznym, o grożącym braku miejsc pracy i o bezrobociu, o psychicznym załamaniu wśród ludzi. Nie ma zgody w narodzie, a zbliżające się wybory prezydenckie są okazją do niezrozumiałych, bo wrogich zachowań niektórych środowisk wobec własnej Ojczyzny i rodaków.

Wspieraj nas św. Andrzeju Bobolo swym orędownictwem, abyśmy nie pozostali bez Prezydenta Polski, aby została oddalona pandemia koronawirusa, abyśmy przez cierpliwą modlitwę znaleźli pokój w bliskości Jezusa, a z Jego pomocą wytrwali aż do rozwiązania trudności, ku chwale Boga Ojca, który z Synem i Duchem Świętym panuje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień siódmy

Modlitwa o pomoc w trudnych czasach

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając siódmy dzień nowenny prosimy o pomoc w trudnych czasach. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wielkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z ewangeliczną rozwagą umieli roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.  Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień ósmy

Modlitwa za sprawujących władzę

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie, w ósmym dniu nowenny, wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli za sprawujących władzę. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obdarzonych władzą. Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty. Prosimy Ciebie: wspieraj tych, którym została powierzona władza w państwie i w społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby.

Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień dziewiąty

Modlitwa o światło nadziei

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy wstawiennictwa  św. Andrzeja Boboli. Przeżywając dziewiąty dzień nowenny prosimy o światło nadziei. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie Rzeczypospolitej. Gdy Polska przestała już istnieć, Twa przepowiednia jej odrodzenia była przez lata znakiem nadziei, której spełnienie dostrzeżono po pierwszej wojnie światowej. Nadzieja napawało również uznanie Twej świętości w czasie, gdy kończyła się druga Rzeczpospolita. Lata, które nastąpiły, były wielką próbą nadziei, jednak doczekaliśmy się w końcu, że w odrodzonej Ojczyźnie zostałeś ogłoszony Patronem. Dlatego powierzamy się Tobie, zwłaszcza w obecnym czasie niezgody i podziałów panujących w społeczeństwie oraz  potęgującym się bluźnierczym atakom na Kościół  i na kapłanów.

Niech nam przyświeca nadzieja, że Twój patronat owocuje dalej w odrodzeniu naszego życia tak osobistego, jak i społecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski