Odwołanie II tury ogólnokrajowych rekolekcji dla liderów Akcji Katolickiej

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, zgodnie z zaleceniami rządu RP oraz Głównego Inspektora Sanitarnego a także zaleceniami naszych biskupów zaplanowana w Częstochowie w dniach 13-15 marca 2020 r. druga tura ogólnokrajowych szkoleń formacyjnych dla liderów Akcji Katolickiej w Polsce, zostaje w tym terminie odwołana.

Akcja Katolicka w Polsce angażuje się w liczne działania dobroczynne i społeczne. Pozostańmy i w tym trudnym czasie w szczególnej wrażliwości na potrzeby innych. Nieśmy do naszych najbliższych moc wiary i ducha pokoju. Zachowujmy zwiększoną ostrożność. Nade wszystko ogarnijmy zaistniałą sytuację naszą ufną modlitwą.

Św. Janie Pawle II módl się za nami! Królowo Polski do Ciebie się uciekamy!

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce