Ogólnokrajowe rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej

Wychodząc naprzeciw otrzymywanych licznym zapytaniom, po raz kolejny Zarząd Akcji Katolickiej w Polsce serdecznie zaprasza do udziału w kolejnych międzydiecezjalnych rekolekcjach skierowanych dla liderów Akcji Katolickiej.

Zaplanowane na ten rok nasze szkolenia formacyjne odbędą się tylko w dwóch miastach, w Toruniu w dniach 06-08 marca i Częstochowie w dniach 13-15 marca bieżącego roku. Myślą przewodnią zaplanowanych rekolekcji będzie droga do świętości naszego patrona Św. Jana Pawła II, w setną rocznicę jego urodzin. Obie grupy rekolekcyjne poprowadzi ks. prof. Tadeusz Borutka – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Tradycyjnie planujemy podczas nich spotkania z biskupami miejsca aby w jedności wsłuchiwać się w potrzeby Kościoła.

Pozwolą one na kontynuację naszego  rozwoju i umocnienia świętej wiary, ale również jako członkowie Akcji Katolickiej w sposób bardziej pełny pozwolą spojrzeć na jego życie i powrócić do nauczania Papieża Polaka, w szczególnym czasie 100. rocznicy jego urodzin.  Będzie to również doskonałe zatrzymanie do spojrzenia wstecz i spojrzenia na Akcję Katolicką w perspektywie kolejnych zbliżających się rocznic: 90 rocznicy powołania Akcji Katolickiej w Polsce oraz 25-lecia reaktywacji naszego stowarzyszenia. Proszę nie zapominajmy o sile modlitwy za naszego Rekolekcjonistę, aby ten święty czas przyniósł piękne owoce.

Podobnie jak w latach poprzednich, pomimo narzuconego porządku organizacyjnego, istnieje możliwość (w miarę wolnych miejsc) uzgodnienia zmiany miejsca i terminu udziału w rekolekcjach. Znacznie większą grupą możemy się spotkać w Częstochowie. Zgłoszenia udziału w rekolekcjach do biura KIAK dokonują Prezesi DIAK lub wyznaczona przez nich jedna osoba. Koszt rekolekcji dla obu tegorocznych miejsc wynosi 160,00 zł od osoby, pozostałe koszty pobytu pokryte zostaną ze środków ogólnokrajowych.

Dobre przygotowanie tego przedsięwzięcia to także spore wyzwanie organizacyjne, dlatego też serdecznie proszę by zgłoszeń nie pozostawić na ostatni czas, a w miarę możliwości przygotowane imienne listy uczestników przekazać już podczas zaplanowanej Rady KIAK w dniu 08.02.2020.
W załączeniu plan rekolekcji wraz ze szczegółami zgłoszeń oraz ramowy program rekolekcyjnych spotkań.

Szczęść Boże!

Urszula Furtak, prezes KIAK

do POBRANIA (PDF ):
Plan rekolekcji dla liderów AK 2020
Program rekolekcji AK Toruń-Częstochowa