Pielgrzymka Biegowa ku Czci Męczenników Stanu Wojennego

14 września po raz piętnasty przybędzie do grobu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Pielgrzymka Biegowa ku czci Męczenników Stanu Wojennego. Dwudziestoosobowa grupa biegaczy – górników z Knurowa, z Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, z Kopalni Wujek pokona setki kilometrów, aby w ten sposób uczcić pamięć Księdza Jerzego w dniu Jego urodzin, a także ludzi, którzy ponieśli ofiarę życia i zdrowia w czasie stanu wojennego.

Po złożeniu kwiatów na grobie Księdza Męczennika będzie sprawowana Msza św. o godz. 18.00.

Współorganizatorem inicjatywy jest Akcja Katolicka.

Zapraszamy do uczestnictwa w finale tego wydarzenia, któremu towarzyszy wyjątkowa atmosfera. Jest też możliwe zwiedzenie Muzeum bł. Ks. Jerzego.

Elżbieta Olejnik

plakat