Spotkanie opłatkowe z Polonią

W wigilię Święta Chrztu Pańskiego, na zaproszenie Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, Prezes KIAK wzięła udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w Polskiej Misji Katolickiej w Londynie.
W spotkaniu opłatkowym udział wzięli szeroko rozumiani przedstawiciele Polonii oraz honorowi goście w tym: Ks. Prałat Stefan Wylężek, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Konsul Generalny Pan Mateusz Stąsiek, Konsul ds. Polonii Pan Radosław Gromski  oraz Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce.
Uroczystość otworzył Pan Zenon Handzel, prezes Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Prezes Akcji Katolickiej Urszula Furtak dziękując za zaproszenie podkreśliła, że w naszych  wzajemnych  relacjach zawsze są otwarte drzwi. Co w okresie radości z Bożego Narodzenia zasługuje na szczególne podkreślenie. Jest to czas kiedy jednoczy się rodzina również ta akcyjna, podejmująca dzieło apostolskie. Razem możemy owocnie budować naszą narodową wspólnotę Bożego Ducha. Dziękując za współpracę pogratulowała podjęcia w ostatnim roku  inicjatywy organizacji Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Wielkiej Brytanii. W swoich życzeniach podkreśliła zwracając się szczególnie do przedstawicieli Polskiej Akcji Katolickiej, aby ciągle byli mocnym ogniwem łączącym Polonię z Macierzą.
Podczas spotkania tradycyjnie podzielono się opłatkiem i składano wzajemne życzenia. Spotkanie opłatkowe uświetnił występ wokalnego zespołu oraz tradycyjne wspólne polskie kolędowanie i radosne pamiątkowe zdjęcia.
Aneta Wolna
galeria- patrz