Sprawa życia polskich dzieci w rękach sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Już niebawem, bo na 22. października zaplanowano rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny poselskiego wniosku o stwierdzenie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących tzw. przesłanki eugenicznej w ustawie poświęconej dopuszczalności aborcji. Dlatego też, wszystkich członków Akcji Katolickiej, naszych sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli, zapraszam do włączenia się w wielki powiew kolejnej modlitwy wstawienniczej w intencji, prawa do życia dla wszystkich nienarodzonych polskich dzieci.

 Dziś stając w obronie nienarodzonych, pragniemy szczęśliwego życia dla każdej polskiej kobiety, dla każdej polskiej rodziny. Nie dajmy się zwieść, tym którzy pogubili się z własnym sumieniem i walczą o źle rozumiane dobro. Dobro, które nie ma nic z miłości. Drodzy, zbyt długo otwierana jest w naszym kraju furtka śmierci. Widzimy to doskonale, że ci którzy z niej skorzystali nie potrafią zaznać szczęścia w dalszym życiu. Jest w nas Polakach jednak, ciągle wiele patriotyzmu i poszanowania praw Bożych. Dlatego też raz jeszcze z mocą upominamy się o prawo do respektowania świętości życia. Zbyt długo wola wielkiej rzeszy Polaków, jest tłumiona i odsuwana. Przemianę polskiego prawa w tej kwestii należy kontynuować.

 Jednoczymy się w modlitwie przyłączając się do wszystkich obrońców życia, ogarniamy modlitwą przyszłych rodziców, szczególnie szukających drogi ludzi młodych, by otoczyli odpowiedzialnością powoływane przez nich nowe życie. Ufamy, że w tym szczególnym czasie zjednoczona siła modlitwy w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego doda im odwagi i pozwoli na przyjęcie postawy za życiem a tym samym zakończy prawny proceder jego unicestwiania.

 Przeżywamy październik miesiąc poświęcony Matce Bożej, która bez obaw i pełna ufności przyjęła dar życia. Dziękując Maryi za jej przykład bezgranicznej miłości, upraszajmy wraz z Jej wielkim czcicielem św. Janem Pawłem II, by w dniu 22 października, wspomnienia liturgicznego naszego Św. Patrona – papieża Polaka, prawo do życia zostało w pełni ochronione.

 Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
 Św. Janie Pawle II, wstawiaj się za nami

 Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 12 października 2020 r.