Webinarium FIAC poświęcone encyklice Papieża Franciszka Laudato Si

W 2015 roku ukazała się druga encyklika Papieża Franciszka, zatytułowana Laudato Si. Jest to pierwszy dokument Magisterium Kościoła tej rangi poświęcony tylko i wyłącznie problematyce ekologicznej. Papież Franciszek dostrzega, że problem degradacji środowiska nie może być rozpatrywany jedynie jako problem ?techniczny?, wymagający ?technicznych? rozwiązań. Zauważa on, że w gruncie rzeczy kryzys ekologii jest jednocześnie kryzysem humanizmu. Stad katolickie rozumienie ekologii zakłada nie tylko troskę o samo środowisko naturalne, ale chodzi o rozwijanie ekologii integralnej, która koncentruje się na całym człowieku, w jego wymiarze indywidualnym i wspólnotowym oraz o jego środowisko.

Po pięciu latach od ukazania się Laudato Si wezwanie Papieża pozostaje wciąż w mocy. Co więcej, wydaje się, że degradacja środowiska i zmiany klimatu postępują coraz wyraźniej. Stąd rok 2020 jest specjalnym rokiem, w którym Kościół pochyla się ponownie nad encykliką Laudato Si. W ten namysł nad ekologią integralną włącza się oczywiście i Akcja Katolicka. 25 czerwca 2020 roku odbyło się webinarium, czyli internetowe spotkanie, zorganizowane przez Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej (FIAC/IFCA), poświęcone właśnie Laudato Si. Webinarium odbywało się w trzech językach, hiszpańskim, angielskim i włoskim, a wzięli w nim udział przedstawiciele następujących narodów: Argentyny, Burundi, Filipin, Ghany, Irlandii, Włoch, Malty, Meksyku, Mjanmi, Palestyny, Paragwaju, Peru, Polski (dr Marek Kuczyński z Diecezji Zielonogórsko ? Gorzowskiej oraz dr Piotr Goniszewski z Archidiecezji Szczecińsko ? Kamieńskiej), Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Ruandy, Senegalu, Hiszpanii, Ukrainy, Węgier, Wenezueli i Zambii.

Główną częścią spotkania była prelekcja Sandro Calvaniego z Bangkoku w Tajlandii poświęcona oczywiście encyklice Laudato Si. Sandro Calvani w swoim wystąpieniu postulował: ?Widzę zrównoważony rozwój jako proces przekształcania podstaw i praktyk życiowych wraz z ludźmi, czy to w mieście, czy na innych terytoriach. Zdefiniowałbym zrównoważony rozwój jako ścieżkę grupy ludzi odchodzących od niezrównoważonych praktyk społeczno-ekonomicznych w kierunku świata, w którym każdy ma wysoki poziom życia, głos i środowisko naturalne, które je wspiera. Ścieżka ta prowadzi przez wszystkie systemy pośrednictwa i pomocniczości ludzi, społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki i państwa, prosząc ich o rozwinięcie ludzkiego sposobu bycia razem i współpracy, tak aby mądrość i wspólne działania stworzyły pomyślny świat i szczęśliwe życie dla wszystkich. Jeśli zaakceptujemy tę definicję, jasne jest, że wszystkie zasady i metody organizacji społeczności muszą zostać zresetowane, od rodzin po szkoły, od przedsiębiorstw po trzeci sektor, od gospodarki po państwo?.

Głos zabrali również przedstawiciele Akcji Katolickiej z Malty, Burundi, Filipin oraz Meksyku. Całość spotkania zakończyła się wspólną modlitwą w języku hiszpańskim i angielskim.

Namysł nad Laudato Si przypomina nam wciąż jak aktualne pozostaje wezwanie do aktywnego tworzenia i kreowania ekologii integralnej, troszczącej się o człowieka i jego środowisko. Nie jest to ostatnie webinarium organizowane przez FIAC/IFCA. Już niedługo ma się odbyć kolejne spotkanie internetowe.

Link do materiałów ze spotkania:

Webinar con Sandro Calvani sull’Enciclica Laudato si’

dr Piotr Goniszewski
Akcja Katolicka
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

galeria – patrz