Wędrując po śladach świętości Jana Pawła II. Szkolenie formacyjne liderów Akcji Katolickiej w Polsce.

Za nami pierwsza tura rekolekcji dla Akcji Katolickiej w Polsce. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 15 diecezjalnych instytutów, łącznie blisko 90 osób w tym 19 reprezentujących Radę KIAK.

Rozpoczęto je Mszą św. w kaplicy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Toruniu pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego prof. Wiesława Śmigla. Kolejny przebogaty czas to rozwój intelektualny, ale też niezwykłe umocnienie naszej wiary i piękna wędrówka drogą świętości naszego Patrona Św. Jana Pawła II, pod kierunkiem duchowym ks. Prof. Tadeusza Borutki, Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu Zarządu Krajowego i wszystkich uczestników raz jeszcze serdecznie dziękuję Księdzu Rekolekcjoniście oraz Ks. Wiesławowi Łużyńskiemu, Asystentowi AK Diecezji Toruńskiej za niezwykłe towarzyszenie. Serdeczne podziękowania kierujmy do wszystkim uczestników tego wyjątkowego czasu, w naszym przygotowaniu do przeżywania 100. Rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.

Rekolekcje zakończyliśmy Mszą Świętą w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II.

Przed nami jeszcze jedno takie spotkanie w dniach 13-15 marca bieżącego roku w Częstochowie. Proszę wspierajmy siłą modlitwy naszego Rekolekcjonistę i wszystkich uczestników, aby ten święty czas przyniósł piękne owoce dla całej rzeszy osób zaangażowanych w apostolstwo świeckich poprzez Akcję Katolicką.

Organizację szkoleń formacyjnych liderów Akcji Katolickiej wspomaga Fundacja Polska Miedź.

Urszula Furtak
prezes KIAK

galeria – patrz