Wielki Post ? uniżenie, odnowa i dar dla drugiego

Przed nami kolejna Środa Popielcowa w naszym życiu, która wprowadzi nas w wyjątkowo ważny czas Wielkiego Postu. Świątynie wypełnią się wiernymi, którzy z uniżeniem pochylą głowy na czas posypania popiołem. To gest, który podejmują często również ci, którzy na co dzień nie należą do bardzo gorliwie traktujących swoją przynależność do Kościoła. Popiół to znak pokuty i przemijania. Doskonale wprowadza nas w czas głębszej refleksji nad dzisiejszą rzeczywistością świata i rozpychającą się wokół wygodną moralnością.

 Wiele osób od lat czas postu traktuje jako czas osobistej mobilizacji w odmawianiu sobie prostych rzeczy i trudno nazwać to czymś złym. Ale czy do tego potrzebny jest ten wyjątkowo ważny czas wiary? Prawdziwie raduje się serce, że coraz większa grupa liderów Akcji Katolickiej zawiązuje wspólnoty rekolekcyjne by nawiązać głębszą relację z Chrystusem, by dokonać odnowy stanu swojego ducha.

 Zachęcam również by także podjąć przygotowanie inicjatyw i nabożeństw wielkopostnych, w których przeżywanie i poprowadzenie rozważań włączymy innych. Od naszej odwagi, kreatywności i daru dla drugiego człowieka zależy, czy ktoś inny umocni się na drodze do zbawienia.

 Niech Wielki Post będzie dla nas czasem wysiłku zwrócenia się do Tego, który jest miłością i daje nam odkupienie.

Urszula Furtak
Akcji Katolickiej w Polsce