Zjednoczeni w modlitwie, pozdrawiamy z Italii.

Bardzo dziękujemy za Waszą jedność z nami i dar modlitwy. Wszyscy razem staramy się powstrzymać wirusa, ale nadal czekamy na szczyt infekcji. Jest to bardzo szczególna i poważna sytuacja, wśród ludzi rośnie silne poczucie wspólnoty, rośnie też nasza wiara. Ojciec Święty jest bardzo blisko, odprawia Mszę Świętą przez katolicką telewizję (TV2000) i media każdego dnia o 7 rano!

Zjednoczeni w modlitwie, pozdrawiamy z Italii.

Maria Grazia