140. rocznica urodzin kard. Augusta Hlonda

W 140. rocznicę urodzin kard. Augusta Hlonda delegacja Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej uczestniczyła w Mszy św. w sobotę 3 lipca 2021 r. w archikatedrze Św. Jana Chrzciciela oraz  z wyrazem wdzięczności złożyła kwiaty na grobie Hierarchy.  Eucharystię odprawił i homilię wygłosił ks. Kamil Falkowski Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej AW. W modlitwie dziękczynnej za wszystko, co kard. August Hlond uczynił dla Kościoła, Narodu Polskiego i Akcji Katolickiej, którą powołał w 1930 roku, wybrzmiała też prośba o rychłą beatyfikację.

Pełną poświęcenia i pasji pracę kardynała Hlonda dla Polski i Kościoła w Polsce można podzielić na dwa etapy: przed drugą wojną światową i czas powojenny. Był człowiekiem o niespotykanym autorytecie, o czym świadczyć może fakt, że w 1939 roku proponowano mu stanowisko prezydenta oraz premiera RP na uchodźstwie. Po powrocie do Polski w 1945 roku, w sytuacji utrwalającego się w latach powojennych komunizmu, kardynał Hlond widział potrzebę rezydencji prymasa Polski w Warszawie; wykazał też dobre rozeznanie, co do wskazania swego następcy. Widział wielką siłę w pobożności maryjnej. Powołanie przez kardynała Hlonda przed wojną Akcji Katolickiej w Polsce świadczyło o zauważeniu wielkiej potrzeby zaangażowania wiernych świeckich w obronę wiary, moralności, katolicyzmu i ewangelicznych wartości.  Za to jesteśmy Mu wdzięczni i pamiętając w modlitwie.

Elżbieta Olejnik,
złonek Zarządu KIAK, prezes Akcji Katolickiej AW