25 lat Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej z konferencją jubileuszową

W Lubinie w ostatnią niedzielę października odbyła się druga część uroczystości 25 lecia DIAK Diecezji Legnickiej połączona z konferencją „Europa w nauczaniu Jana Pawła II – apostolstwo świeckich”. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, który w Słowie Bożym zwrócił uwagę na miłość ku Bogu a zwracając się do Akcji Katolickiej na miłość do drugiego człowieka.

Prezes Zarządu DIAK Jan Zimroz, rozpoczynając drugą część konferencyjną przywołał miniony czas działalności sięgając od czasu powołania Akcji Katolickiej przez Biskupa Tadeusza Rybaka, po dzień dzisiejszy, w której dzieło włączyło się setki osób. Wprowadzenie do drugiej części spotkania, dopełniła obecna na uroczystości Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce. ZW imieniu Zarządu Krajowego złożyła gratulacje i podziękowania za aktywną przemianę życia społecznego wartościami chrześcijańskimi w Diecezji Legnickiej oraz życzenia do odważnej i wytrwałej dalszej służby.

Pierwszy prelegent prof. Wojciech Myślecki z Wrocławia skupił się na dwóch wymiarach wolności i solidarności. Podkreślił, że Kornel Morawiecki skupił się na nasyceniu życia publicznego wartościami chrześcijańskimi. Niezwykle ważne jest, podkreślił, nałożenie na własną wolność odpowiedzialności.

Prof. Zbigniew Krysiak nawiązując do tematu wspólnej wizji Europy św. Jana Pawła II i bł. Roberta Schumana uznał, że była ona wyjątkowo spójna. Prof. Krysiak osadził swój wykład na fundamencie i źródle wspólnej  wizji Europy, przez jedność, solidarność i pokój jako wspólne cele, aż po solidaryzm społeczno gospodarczy jako wezwanie dla Europy.

Całość konferencji podsumował Ks. prof. Jan Klinkowski, Asystent Diecezjalny, który w konkluzji zwrócił uwagę, że Akcja Katolicka w miłości i postawie służby będą nadal realizować swoje powołanie w służbie Bogu i Ojczyźnie. Konferencji towarzyszyła wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” przygotowana przez Zarząd DIAK.

Anna Jaśkowska
wiceprezes DIAK Diecezji Legnickiej

galeria – patrz