25. lecie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

Zawsze się radujcie!

Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1 Tes 5,16-18)

Słowa zaczerpnięte z 1 Listu do Tesaloniczan ukazują postawę,  do której my wszyscy,  jako członkowie Akcji Katolickiej i uczniowie Chrystusa,  jesteśmy gorąco wezwani, by coraz pełniej i bardziej świadomie realizować misję apostolską świadków naszego Pana w świecie.

Dzisiejsza uroczystość (sobota, 26 czerwca 2021r.) była zarazem okazją do dziękczynienia za 25 lat istnienia Akcji Katolickiej w powojennej Polsce,  jak i chwilą refleksji –  na ile dany nam czas potrafiliśmy wykorzystać,  i co możemy zrobić,  by jeszcze lepiej i owocniej pracować dla sprawy Bożej.

Uroczystą liturgię poprzedziła między innymi konferencja ks. Romana Dworackiego, Asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej,  poświęcona modlitwie różańcowej, do której powinniśmy jak najczęściej sięgać.  Ks. Dworacki przywołał przykład dwóch wielkich postaci, św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego,  którzy umocnienia szukali właśnie w różańcu. Złożono również kwiaty pod pomnikiem założyciela przedwojennej Akcji Katolickiej,  kard. Augusta Hlonda.

Eucharystii dziękczynnej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański; uczestniczyli w niej również bp Piotr Jarecki, pierwszy Asystent krajowy Akcji Katolickiej,  oraz obecny Asystent bp Mirosław Milewski.

W uroczystości wzięła udział także Prezes Akcji Katolickiej w Polsce,  pani Urszula Furtak oraz zaproszeni goście – przedstawiciele administracji, instytucji i stowarzyszeń, z którymi przez ćwierć wieku współpracowała poznańska Akcja. Oczywiście nie zabrakło również delegatów wspólnot zakonnych Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, które jest nam bliskie przez wspólnego założyciela Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda i Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP z Lubonia, córek duchowych bł. Edmunda Bojanowskiego, patrona Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.

Zaczęło się w Poznaniu…

Pani Bogumiła Kania-Łącka, Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, przypomniała również historyczne początki Akcji Katolickiej w Polsce, zainicjowanej właśnie w Poznaniu we wrześniu 1929 r. podczas konferencji Episkopatu Polski, a ustanowionej w 1930 r. W Poznaniu również Prymas kard. August Hlond utworzył Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Polsce.

Wiara Abrahama…

W homilii bp Piotr Jarecki zwrócił między innymi uwagę na dwie postawy: Abrahama i Sary. Wezwani jesteśmy do postawy zawierzenia i poddania woli Bożego, która owocuje otwartością i ufnością. Abraham przyjmując nieznajomych nie wie, że gości samego Pana, ale ufnie przyjmuje Jego słowa o zapowiadanym potomstwie. Sara nie potrafi zdobyć się na taką wiarę. Ważna to dla nas lekcja, by nie skupiać się na roztrząsaniu własnych ograniczeń, ale pozwolić Bogu działać. Konieczna jest również postawa otwarcia na innych, w tym młodych i najmłodszy członków wspólnoty Kościoła,  a także wychodzenie z inicjatywą i własnymi propozycjami.

Członkowie Akcji są wezwani do służby Kościołowi przez własną formację oraz owocne współdziałanie z proboszczem. Czyńmy to zatem z entuzjazmem i wytrwałością,  gdyż dzisiejszy świat szczególnie potrzebuje świadectwa o Chrystusie.

Na zakończenie Eucharystii bp Mirosław Milewski poświęcił okolicznościowe różańce, które od dziś będą nam towarzyszyć podczas modlitwy i przypominać o naszym powołaniu do służby w Kościele poprzez nasze Stowarzyszenie. Po mszy św. złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II, zawierzając Mu dzieło Akcji Katolickiej.

Ostatnim punktem świętowania była wspólna kawa i okolicznościowy tort w ogrodach Pałacu Arcybiskupiego. Ucieszyła nas możliwość spotkania i rozmowy po wielu miesiącach ograniczeń związanych z pandemią. Mamy nadzieję,  że będziemy mogli spotykać się również w oddziałach parafialnych.

Beata Jańczak

galeria 1/3 (foto.: Elżbieta Bajon) – patrz

galeria 2/3 (foto.: Jolanta Horosińska) – patrz

galeria 3/3 – patrz