ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Wielkanoc, A.D. 2021

Alleluja! Chrystus żyje!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego kolejny raz dane jest nam przeżywać w trudach zmagań i niepewności o nasze jutro. Z pokorą trwajmy w postawie ufności Bogu i zdania się na Jego wolę, z której możemy czerpać prawdziwy pokój, dający sens naszemu życiu.

Docierająca do nas wiadomość, radosne orędzie, że Chrystus Zmartwychwstał, niech będzie dla nas siłą i mocą odnajdywaną nieustannie w Chlebie Eucharystycznym.

Wpatrując się w Zmartwychwstałego Pana składamy najlepsze życzenia wielkanocne: zdrowia, pokoju, łaski, nadziei i błogosławieństwa.

W imieniu Zarządu KIAK

+ Mirosław Milewski                                                      Urszula Furta
Krajowy Asystent Kościelny                                          Prezes Zarządu KIAK

[DO POBRANIA – PDF]