AK na XXX pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

W trzydziestej, jubileuszowej pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, której przyświecało hasło: „Ewangelia radosną obietnicą” uczestniczyła delegacja zarządu krajowego KIAK, prezes Urszula Furtak oraz rzecznik, dr Artur Dąbrowski.

W drugim dniu pielgrzymki Mszy św. koncelebrowanej na Szczycie Jasnej Góry przewodniczył ks. abp Wacław Depo. W wygłoszonej homilii metropolita częstochowski odniósł się również do kwestii raportu Maticia, dokumentu procedowanego w Parlamencie Europejskim, w którym pomysłodawca domaga się uznania aborcji za prawo człowieka. Abp Depo podkreślił również, że w obecnej dobie jest „zbyt dużo jest reformatorów i tych, którzy chcą oczyszczać prawdę i wiarę Kościoła”. Wykazał również, że zasadniczym skutkiem laicyzacji jest „zepchnięcie Jezusa na peryferie, wyrzucenie na margines nadziei życia wiecznego”.

Pielgrzymowanie na Jasną Górę zakończył wspólny śpiew „Abyśmy byli jedno”. Po oficjalnym zakończeniu członkowie zarządu mieli okazję do licznych spotkań z uczestnikami i organizatorami XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

 

Dr Artur Dąbrowski
Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej