Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej, wdzięczna Bogu za 25-lecie swojej działalności.

W wigilię Św. Jana Chrzciciela Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej, podjęła organizację zaplanowanych na jesień ubiegłego roku wydarzeń związanych z Jubileuszem. Wpisały się w nie: dziękczynna Msza Św., wystawa, którą zaprezentowano już w kilku miejscach diecezji oraz pierwsza z zaplanowanych konferencji „Rola katolików świeckich w budowaniu ładu społecznego”.  Ksiądz Profesor Jan Klinkowski, Asystent Diecezjalny podjął temat: „Akcja Katolicka w służbie wspólnoty Kościoła Legnickiego”, zaś socjolog zarządzania Michał Drozdek: „Rozwój gospodarczy w perspektywie myśli chrześcijańskiej. Zobowiązania i dylematy”.

W obchodach wzięli udział goście z sąsiedniej, zielonogórsko – gorzowskiej diecezji. W imieniu Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej oraz Biskupa Mirosława Milewskiego gratulacje, podziękowania i życzenia złożyła Urszula Furtak, prezes KIAK. Diecezje: Legnicką i Zielonogórsko – Gorzowską łączy wiele wspólnych dzieł. Na przestrzeni lat podejmowano wspólną formację, konferencje, spotkania Zarządów a także udział w spotkaniach świątecznych i patriotycznych. Za wszystkie wspólne dzieła i dobro, które z nich wynikło podziękował w imieniu Zarządu DIAK z Zielonej Góry prezes Zarządu Ryszard Furtak.

Wykład Michała Drozdka dotknął zagadnień, które stoją przed Kościołem, szczególnie przed laikatem, bo do niego właśnie należą sprawy związane z rozwojem gospodarczym. Jak pokazują doświadczenia dziejów, stosowanie zasad katolickiej nauki społecznej najskuteczniej prowadzi do sprawiedliwego i trwałego rozwoju. Trwały natomiast i sprawiedliwy rozwój prowadzi nieuchronnie do dobrobytu i bezpieczeństwa. Tam z kolei, gdzie zaczyna dominować dobrobyt i bezpieczeństwo, rosną postawy konsumpcyjne i hedonistyczne, niechętne wobec domagającej się miłości, wierności, odpowiedzialności, a zwłaszcza trudu i poświęcenia, zgodnego z nauką Kościoła.

Raz jeszcze gratulujemy!

W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce

Urszula Furtak, prezes

galeria – patrz