Akcjo Katolicka jesteś potrzebna Kościołowi! (Msza św. i galeria zdjęć – zobacz!)

Złożeniem kwiatów na grobach Prymasów Polski w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w dniu 2 maja 2021 roku, Akcja Katolicka rozpoczęła uczczenie 25. rocznicy swego ponownego powołania.

Pierwszym akcentem była, krótka modlitwa o owoce beatyfikacji przy grobie Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, następnie w dowód wdzięczności za zaszczepienie Akcji Katolickiej na polskiej ziemi 90 lat temu na grobie kard. Augusta Hlonda. Wyrazy wdzięczności okazano także kard. Józefowi Glempowi za reaktywowanie Akcji Katolickiej, co miało miejsce przed 25 laty –  właśnie 2 maja 1996 roku.

Podczas naszych uroczystości przywołano naszych świętych patronów Wojciecha i Świętego Jana Pawła, który towarzyszył nam w Świętych Relikwiach i wizerunku tak bliskiemu naszym sercom.

Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył JE Biskup Piotr Jarecki – pierwszy Asystent Krajowy Akcji Katolickiej, współcelebransem był również JE Biskup Mirosław Milewski pełniący funkcję Asystenta Krajowego AK obecnie. Poprzez obecność ks. prałata Tadeusz Sowa – Moderator Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, łączyliśmy się z wszystkimi poprzednimi asystentami diecezjalnymi zaś ks. Kamil Falkowski, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej stanowił dla nas pomost łączności z wszystkimi obecnymi Asystentami Diecezjalnymi. Serdecznie dziękujemy za obecność ks. Bartoszowi Szostakowi, sekretarzowi bpa Mirosława Milewskiego.

Z racji ograniczeń pandemicznych w stallach zajęli miejsca tylko przedstawiciele Zarządu i Rady Krajowej oraz biura KIAK, obecnej i poprzednich kadencji. Zgromadzonym towarzyszyły poczty sztandarowe na czele ze sztandarem Akcji Katolickiej w Polsce.

Po krótkim powitaniu wygłoszonym przez ks. prałata Bogdana Bartołda proboszcza katedry, słowo do uczestników Eucharystii skierowała prezes Urszula Furtak.  Pani Prezes podkreśliła, między innymi, ważność uroczystości ze względu na rolę Akcji Katolickiej w apostolskiej misji Kościoła, którą wypełnia od 25 lat.

Homilię wygłosił Ks. Biskup Piotr Jarecki, który odniósł się w niej do Jubileuszu Akcji Katolickiej oraz do nauczania Papieża Franciszka.  Było też trochę wspomnień, ponieważ entuzjazm, jaki towarzyszył członkom nowo powołanego stowarzyszenia, bardzo pomagał w realizacji ważnych inicjatyw i sprzyjał powstawaniu nowych, ciekawych pomysłów.

Mówiąc o wskazaniach dla Akcji Katolickiej na dziś Ksiądz Biskup wymienił: łączność członków stowarzyszenia z Jezusem, otwartość na dary Ducha Świętego, ważność konkretnego działania – nie teorii.  Nie bać się nowości, ponieważ rzeczywistość, w której żyjemy tego wymaga. Trzeba być kreatywnym inspirując się wskazaniami Ducha Świętego powiedział Bp Piotr. Wskazał też na konieczność dialogu, otwartość na drugiego człowieka, na siłę stowarzyszenia poprzez członkostwo rodzinne w Akcji Katolickiej i na zakorzenienie jej w środowisku, w którym żyjemy tj. rodzina, praca, otoczenie.  Inne sprawy, które zaakcentował Ksiądz Biskup w homilii to krzewienie zdrowego patriotyzmu i realizacja nowej ewangelizacji.  Na zakończenie Słowa Bożego Ksiądz Biskup przywołał krzepiące słowa Jana Pawła II: Akcjo Katolicka jesteś potrzebna Kościołowi.

Ważnym punktem uroczystości, w dniu Święta Flagi było udekorowanie przez Biskupa Mirosława Milewskiego, sztandaru Akcji Katolickiej w Polsce biało-czerwoną szarfą narodową. Przed błogosławieństwem Pani Prezes podziękowała Hierarchom za sprawowanie Eucharystii, Słowo Boże wszelką życzliwość i towarzyszenie świeckim w Akcji Katolickiej. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Hymnu – My chcemy Boga… oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Elżbieta Olejnik
Członek Zarządu Krajowego
Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej

GALERIA – patrz

Msza św. z okazji 25-lecia reaktywacji Akcji Katolickiej