Akt zawierzenia Akcji Katolickiej w Polsce Św. Józefowi

Święty Józefie, Opiekunie Pana naszego Jezusa Chrystusa i Oblubieńcu Jego Matki Maryi, dziś wpatrując się w Twój święty kaliski wizerunek, zawierza się Tobie Akcja Katolicka w Polsce. Racz przyjąć ofiary naszych serc i dar służby Kościołowi. Prosimy wysłuchaj prośby, które w pokorze Tobie przynosimy.

Stajemy przed Tobą w akcie wiary i zaufania, w obliczu różnych lęków, szczególnie pojawiających się w starciu z wrogimi chrześcijaństwu ideologiami, wprowadzaniem zamętu w Święty Kościół, zagłuszaniem sumień i odrzuceniem Bożych przykazań. Tobie Święty Józefie pragniemy polecić naszą Ojczyznę, aby była domem przez Ciebie chronionym. Polecamy nasze małżeństwa i rodziny, by trwały zjednoczone troskliwą miłością. Prosimy spraw, by Twoim śladem prostego i czystego życia podążali kolejni ojcowie. Święty Józefie, tak jak chroniłeś Jezusa tak chroń nasze dzieci i młodzież. Otocz troskliwym ramieniem dzieło Akcji Katolickiej w Polsce, by wierna Bożym przykazaniom wytrwale podejmowała apostolskie wyzwania. Święty Józefie, wielki skarbie i darze dla całego Kościoła, bądź dla nas wsparciem w trudnym czasie przełomu, abyśmy przeszli przez to doświadczenie zwycięsko.

Tak jak Ty zawierzyłeś Bogu siebie i swoją Rodzinę z Nazaretu, tak i my za Twoim wstawiennictwem pragniemy zawierzyć Bogu nas samych, nasze rodziny i całą Akcję Katolicką w Polsce. Polecamy Twojemu wstawiennictwu naszych biskupów, księży asystentów i wszystkich kapłanów, by nieustannie doświadczali łaski odnowy sakramentalnego kapłaństwa i wsparcia w pokonywaniu trudności i doświadczeń jakże trudnego dziś czasu.

Ufni w Twoje orędownictwo, zawierzamy nasze osobiste i przyszłe powołania do Akcji Katolickiej, nasze diecezjalne instytuty i wszystkie oddziały parafialne. Uproś dla nas Święty Opiekunie Chrystusa łaskę wzajemnej miłości i szacunku, daru jedności i mądrości. Spraw, by Twoja pracowitość i bezgraniczne oddanie, inspirowały wszystkich nas skupionych w Akcji Katolickiej w Polsce, do odkrywania Twojego wzoru we wszystkich sferach życia: rodzinnego, zawodowego
i społecznego.

Św. Józefie umacniaj nas, powołanych do apostolskiego trudu i spraw by przykład życia według zasad Ewangelii, przemieniał każdą otaczającą nas przestrzeń, prowadząc do wzrostu wiary w świecie.

Św. Józefie, wstawiaj się za nami.

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 28 sierpnia 2021 r.