Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej

W niedzielę 12 września 2021 r. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia oraz Elżbieta Róża Czacka, Założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach zostali ogłoszeni błogosławionymi. Mszy św. beatyfikacyjnej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Eucharystię koncelebrowali kardynałowie i arcybiskupi, wśród których byli m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, prymas Czech kard Dominik Duka OP oraz kard. Stanisław Dziwisz. W liturii uczestniczyli biskupi z Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy i Mołdawii. Liturgię eucharystyczną sprawowało ponad 600 księży, w tym również ci, którzy przyjęli święcenia prezbiteratu z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

We Mszy św. uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych z prezydentem i premierem, marszałkowie Sejmu i Senatu, liderzy partii politycznych oraz parlamentarzyści. Liczną grupę delegatów stanowili przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń raz bractw katolickich z terenu naszego kraju oraz spoza jego granic. Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Akcji Katolickiej.

Akcję Katolicką w Polsce reprezentował Zarząd KIAK z panią prezes Urszulą Furtak. W uroczystości beatyfikacyjnej uczestniczyli delegaci naszego stowarzyszenia z diecezji białostockiej, bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, drohiczyńskiej, ełckiej, kaliskiej, lubelskiej, płockiej, poznańskiej, pelplińskiej, przemyskiej, radomskiej, rzeszowskiej, siedleckiej, tarnowskiej, świdnickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej oraz zielonogórsko-gorzowskiej.

W homilii wygłoszonej przez papieskiego wysłannika kard. Marcello Semeraro, którą odczytał bp Piotr Jarecki wybrzmiało wyraźnie, że: „Nowi Błogosławieni otrzymali od tego Narodu nieocenione dobro wiary oraz żywotność wielowiekowej tradycji miłości do Boga”. W zamian ofiarowali swemu Narodowi „życiowe przekonanie o prymacie Boga”. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaznaczył również, że: „Polska jest Narodem Maryjnym, Polska ofiarowała i ofiaruje Kościołowi, na przestrzeni różnych epok, wybitne postacie świętych, bożych mężczyzn oraz kobiet”.

W odczytanej w imieniu papieża Franciszka formule beatyfikacyjnej kard. Marcello Semeraro wyartykułował publicznie, że czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, Arcybiskup gnieźnieński i warszawski, Prymas polski, Kardynał Świętego Kościoła rzymskiego oraz czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka, fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, służebnic krzyża, byli od dnia 12 września 2021 r. nazywani błogosławionymi.

Wspomnienie liturgiczne błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, obchodzić będziemy w Kościele 28 maja, natomiast matki Elżbiety Róży Czackiej, w dniu 19 maja.

Artur Dąbrowski

galeria – patrz