Betlejemskie Światło Pokoju dla Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej

Przyjęcie przez Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej Betlejemskiego Światła Pokoju z rąk przedstawicieli harcerzy, stało się wyjątkowo radosnym symbolem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie symbolicznie łamany opłatek i wymieniane życzenia, pełne nadziei na lepszy kolejny rok wypełniły pierwszą część przedświątecznego a jednocześnie pierwszego spotkania Zarządu Krajowego z Biskupem Markiem Mendykiem, Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej.

Biskup, w skierowanym słowie przywołał ewangeliczne postaci Maryi i Marty, wskazując, że każdy z nas powinien mieć coś z ich obydwu, a nasza aktywność w Kościele powinna wypływać z kontemplacji oblicza Chrystusa. Potrzeba nam dwóch wioseł, modlitwy i pracy by „płynąć” do przodu, ale musi też nam towarzyszyć otwarcie na działanie Ducha Świętego.

Na swoim ostatnim spotkaniu Zarząd Krajowy podsumował mijający 2021 rok wydarzeń, spotkań i podejmowanych wielu akcji modlitewnych. W podsumowaniu zaznaczono, że pomimo naznaczenia go pandemią zrealizowano niemalże w całości zamierzone inicjatywy i wydarzenia.  Twórcze stało się wykorzystanie nowych metod komunikacji a prace zdalne Zarządu stały się w wielu wymiarach nie tylko nową formą, ale przede wszystkim równie skutecznym sposobem kierowania i zarządzania.

Wśród głównych tematów spotkania Zarządu KIAK znalazły się jednak sprawy, które z mocy Statutu leżą po stronie Zarządu Krajowego. Pochylono się m.in. nad przygotowaniem kolejnego spotkania Rady Krajowej i wymaganych na nie dokumentów, zaangażowaniem i pracach w strukturach Akcji Katolickiej związanych z trwającym synodem. W ślad za naznaczonym wyjątkową troską spotkaniem prezes Akcji Katolickiej w Polsce, podczas listopadowego zebrania Konferencji Episkopatu Polski, Zarząd KIAK wspólnie z nowym Asystentem poszukiwał rozeznania drogi nowego kierunku, realnego wzmocnienia i rozszerzenia działalności Stowarzyszenia.

Na zakończenie spotkania członkowie Zarządu Krajowego dar „Światła Nadziei”, bo takie hasło towarzyszy w tym roku akcji Betlejemskiego Światła Pokoju, zabrali z sobą by nieść jego płomień wraz z życzeniami bożonarodzeniowymi do całej szerokiej Rodziny Akcji Katolickiej w Polsce.

W imieniu Zarządu KIAK,

Urszula Furtak, prezes