Błogosławionego Nowego 2022 Roku

Ku schyłkowi ma się kolejny rok AD 2021, który przeżywaliśmy w dalszym cieniu pandemii Covid -19. Niestety nadal nie widać końca tej ciągle przybierającej nowe odsłony chorobie.  Mijający rok to także uporczywe natarcie na naszą wschodnią, polską granicę. Wśród nas pojawia się coraz większa ilość poszukujących godniejszego życia osób z Ukrainy i Białorusi. Nikogo już nie dziwi polski język z charakterystycznym akcentem naszych sąsiadów. Niestety mijający rok to także coraz swobodniejsza narracja przeciw ludziom wiary, podnoszenia rąk na święte jej wizerunki i wypływający z tego coraz wyraźniejszy rozłam społeczeństwa.

 Zamykamy trudny rok, ale też pragniemy spojrzeć na dary, które zostały nam dane w tym czasie. To ukazanie nam Św. Józefa, jako naszego opiekuna i pierwsza ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej do Jego Narodowego Sanktuarium, to czas nowenny tygodni ze św. Janem Pawłem II, która poprowadziła nas do uroczystości jubileuszu 25 lat Akcji Katolickiej w Polsce. To w końcu długo oczekiwana beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego, Matki Róży Czackiej i ks. Jana Machy, które zostały nam dane, jako dar na ten niełatwy czas.

 Nadal spoglądamy na żłóbek i Bożą Dziecinę. Pełni ufności i nadziei otwieramy się na Boże Błogosławieństwo, z którym w pokoju Chrystusa pragniemy iść do świata, podejmować kolejne inicjatywy, akcje i projekty, ale nade wszystko by, jako Jego posłańcy dać świadectwo prawdzie i miłości.

 Ekscelencje Księża Biskupi, Czcigodni Kapłani, Szanowni Państwo Prezesi z całymi Zarządami i wszyscy członkowie Akcji Katolickiej, wszystkim serdecznie dziękuję, za towarzyszenie i ukazywanie kierunku drogi, za współpracę, za każde zaproszenie i podjęte dzieło w Waszych diecezjach, dzięki którym dokładamy naszą akcyjną cząstkę do wzrostu miłości do Boga i Ojczyzny. Nade wszystko pięknie dziękuję za dar łączącej nas w wielką rodzinę modlitwy.

 Pełni wiary wchodzimy w Nowy Rok Pański 2022. W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce Wszystkim życzę zdrowia i pokoju w naszej Ojczyźnie. Błogosławionego Nowego Roku!

Króluj nam Chryste!

Urszula Furta
prezes Akcji Katolickiej w Polsce