Czas zadumy i refleksji. Zapalamy znicze na grobach bohaterów.

W uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych naszą refleksję nad życiem i śmiercią dopełnia zaduma, pamięć i nade wszystko modlitwa.
W tych szczególnych dniach zamyślenia jesteśmy świadkami urzeczywistniania się więzi jaka istnieje pomiędzy Kościołem pielgrzymującym, cierpiącym i chwalebnym, a która spełnia się w tajemnicy Świętych Obcowania.

Chrześcijanin jako świadek nadziei, wspominając wszystkich tych, którzy poprzedzili nas w ziemskiej wędrówce, za dewizę życiową bierze sobie słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Ja nie umieram, ja wchodzę w życie”. Te słowa rozpalają na nowo w naszych sercach światło pokoju, wdzięczności i stanowią pewność, że jedynie miłość otwiera drzwi Królestwa Chrystusa, w którym życie i miłość nigdy się nie kończy, a Ojciec, Syn i Duch Święty jest wszystkim we wszystkich.

Mając na uwadze aspekt doczesny uroczystości Wszystkich Świętych, Akcja Katolicka w Polsce wspólnie z Kancelarią Premiera Rady Ministrów, pielęgnując pamięć o polskich bohaterach, kolejny raz angażuje się w akcję zapalania zniczy na grobach tych, których rytm życia wyznaczała dewiza: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Znicze, z płomieni których ludzka pamięć się wydobywa, zapłoną na cmentarzach i miejscach pamięci kilkunastu naszych diecezji.

Członkowie naszego stowarzyszenia odwiedzą groby poległych polskich powstańców, żołnierzy, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej, I i II Wojnie Światowej, zamordowanych żołnierzy i działaczy polskiego antykomunistycznego podziemia oraz członków „Solidarności”.

W bieżącym roku zapalaniu zniczy i odmawianiu modlitw nad grobami bohaterów, towarzyszy nam sentencja bł. Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przypominał nam, że: „Pamięć o tych, co oddali życie za ojczyznę, jest nakazem wdzięczności, bo może przez ich ofiarę i życie my żyjemy”.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

galeria 1 – patrz (foto.: DIAK Zielona Góra)

galeria 2 – patrz (foto.: DIAK Białystok)

galeria 3 – patrz (foto.: DIAK Warszawa)

galeria 4 – patrz (foto DAK Tarnów)

galeria 5 – patrz (foto.: DIAK Poznań)