Droga Krzyżowa z Czcigodnym Sługą Bożym Augustem kard. Hlondem

Wśród wielu zadań i podejmowanych inicjatyw przez Akcję Katolicką najważniejszą pozostaje formacja i nasze osobiste odnowienie wszystkiego w Chrystusie. Przeżywając tegoroczny Wielki Post przedkładamy Państwu rozważania Drogi Krzyżowej z Czcigodnym Sługą Bożym Augustem kard. Hlondem. Ta niewielka, ale bardzo bogata w treści publikacja wpisuje się w minioną nie tak dawno 90. Rocznicę powołania Akcji Katolickiej w Polsce przez kardynała Hlonda. Ten wielki i dalekowzroczny pasterz, przyjaciel i orę­downik Akcji Katolickiej w naszej Ojczyźnie, wiedział dobrze, jak ważna jest praca duchowa i osobiste uświęcenie.- napisał w wstępie Bp Mirosław Milewski, Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej.

Wice postulator Ks. Bogusław Kozioł m.in. tak opisuje w przedkładanej publikacji troskę Kardynała o Akcję Katolicką. – Kard. Hlond uważał zadania Akcji Katolickiej za trudne, a nawet niejednokrotnie niebezpieczne. Porównywał je do bitwy, którą winien stoczyć świecki katolik, gdyż tego wymaga od niego „kapłaństwo królewskie”, które każdy otrzymał w momencie swojego chrztu. Tak pisał Prymas August, podsumowując niejako w poetycki sposób zadania Akcji Katolickiej: „Bój się zaczyna. Bój za Boga i Jego prawa, za Chrystusa, Jego Ewangelię i Królestwo. Bój o duszę człowieka, jej godność i szczęście. Bój o narodów kulturę, postęp i ludzkości pomyślność. Zmagają się Chrystusowi rycerze z własną słabością, płytkością i niekonsekwencją życiową. Tępią obojętność, ciemnotę ducha i obłudę. Mocują się ze złem, z upadkiem ludzkości, z przewrotnością zwodzicieli, z wrogiem Krzyża, z antychrystem. A bój to niekrwawy, uczciwy, serdeczny. Toczy się poza sferami namiętności ludzkich, ziemskich sporów i niesnasek. Miłość i prawda są jego zasadą naczelną”.

Kardynał Hlond świadom, że „w tej wielkiej sprawie byłoby kapitalną pomyłką spodziewać się jakichkolwiek skutków bez łaski Bożej” oraz że zadania i cele są tak bardzo wymagające, zaproponował Akcji Katolickiej konkretną duchowość, która z jednej strony miała zapewnić jej powodzenie w apostolstwie, a z drugiej strony przyczynić się do uświęcenia członków. Duchowość ta zawiera cztery zasadnicze filary, na których – w myśl nauczania Prymasa – wszystko inne ma być zbudowane. Są to: chrystocentryzm, maryjność, eklezjalność i patriotyzm.

Co więcej Prymas Hlond zdawał sobie sprawę, że bez konkretnych środków duchowych, które powinni zastosować członkowie Akcji Katolickiej, skazani są na niepowodzenie. Podaje więc bardzo proste, a tym samym dostępne dla każdego chrześcijanina, środki prowadzące do uświęcenia. Jest to przede wszystkim oparcie się na Bogu i Jego prawie. Służyć temu ma głębokie życie sakramentalne z Eucharystią i spowiedzią, jak również osobista modlitwa, wśród form, której najbardziej adekwatną dla członków Akcji jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

W imieniu całego Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce zachęcam do podjęcia zaproponowanych, jakże aktualnych w trudnej dzisiejszej rzeczywistości rozważań w naszych parafialnych świątyniach. Dla ułatwienia całość tekstów przekazujemy również w formie mailowej wszystkim członkom Rady KIAK.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce