Informacja z Rady KIAK.

24 października 2021 r. w niedzielne przedpołudnie zakończyło się spotkanie Rady KIAK.

Rada odniosła się do wielu kwestii z bieżących wydarzeń z życia społecznego oraz kościelnego. Jednogłośnie przyjęto kalendarium na rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe. Uczestnicy spotkania jednoznacznie potępili liczne akty profanacji wizerunków naszej wiary, które miały miejsce w Polsce. Obradujący odnieśli się również do projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiadając na propozycję Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rada w ramach konsultacji publicznych zgłosiła swój postulat, aby otwartą koronę orła zamienić na zamkniętą i zwieńczoną krzyżem.

Członkowie zarządu KIAK zachęcał prezesów Diecezjalnych Instytutów do aktywnego uczestnictwa w zwołanym przez papieża Franciszka Synodzie, któremu przyświeca hasło: „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja”. Uczestnicy obrad podkreślili jednoznacznie, że Akcja Katolicka jako ściśle współpracująca z hierarchią instytucja musi z odwagą stawać w obronie „rozmiękczania”, „neutralizowania” depozytu wiary przez lewicowe i liberalne ruchy, które licznie zgłaszają swoje postulaty synodalne.

Prezes KIAK, Urszula Furtak, zwróciła uwagę na konieczność większej aktywności i zaangażowania apostolskiego członków naszego stowarzyszenia na obszarze szeroko rozumianych mediów społecznościowych. Z metodami informacyjnymi Akcji Katolickiej w Polsce zapoznał członków rady, dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce. W niniejszej sprawie, jak poinformował prelegent, zorganizowane zostanie szkolenie dla członków stowarzyszenia oraz rzeczników diecezjalnych.

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce mówiąc o zaangażowaniu członków stowarzyszenia w pracę apostolską powiedziała min.: „Rozpoczynającemu się w pierwszą niedzielę adwentu rokowi liturgicznemu towarzyszy hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Zawarta w nim tematyka ukazuje skutki uczestnictwa wiernych w Eucharystii i kieruje nasze działania apostolskie ku konkretnym wyborom i postawom. Zgłębiając nauczanie Prymasa Tysiąclecia dotyczące Eucharystii, Akcja Katolicka chce uczynić mottem działań słowa błogosławionego Prymasa: „Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi”. To właśnie te słowa przenikać będą całą rzeczywistość naszej pracy apostolskiej, nasze zaangażowanie w Kościele i w świecie”. Na zakończenie obrad Rada KIAK jednogłośnie przyjęła komunikat, który został rozesłany do mediów.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

galeria 1 – patrz

galeria 2 – patrz
(foto.: Robert Rybak)