Kolejne spotkanie Zarządu KIAK

Obrady Zarządu KIAK po raz kolejny zostały zwołane w formie online. Podczas spotkania Zarząd zapoznał się z  informacją po spotkaniu Komisji Rewizyjnej, która zbadała poprawność pracy Zarządu za rok 2020. Pierwszą część spotkania poświęcono także podsumowaniom Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej, który odbył się w ostatnią sobotę lutego oraz wydanej publikacji „Droga Krzyżowa z kard. Hlondem” a także ze stanem zaawansowania realizowanego szerokiego projektu patriotycznego „Zapal znicz na grobie bohatera”.

Wśród głównych tematów spotkania znalazła się dyskusja nad możliwościami spotkania Rady KIAK wobec ciągle bardzo trudnej sytuacji epidemicznej a także przygotowanie obchodów 25. rocznicy reaktywacji AK w Polsce zaplanowanej na niedzielę 02 maja 2021 roku w Warszawie. Trwa przygotowanie duchowe do tej uroczystości poprzez nowennę tygodni. Kolejnym dużym blokiem spraw poruszanych przez Zarząd było przygotowanie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę zaplanowaną na 18-19 czerwca br.

Ponadto w dyskusji poruszono wiele drobniejszych spraw bieżących, w tym trwające wybory do Rad Programowych Radia i TV, kolejny nr biuletynu oraz propozycje przeżycia zbliżających się uroczystości Św. Józefa oraz Zwiastowania Pańskiego.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce