Komunikat Akcji Katolickiej w Polsce

Kolejny raz jesteśmy świadkami ataku na to, co katolickie. Tym razem za przyczyną Sieci Obywatelskiej Watschdog Polska, kolejnego nacisku piętnowania doświadczają TV Trwam, Radio Maryja i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.  Akcja Katolicka w Polsce tym próbom podważania wiarygodności i niszczenia dobrego imienia wyraża swój zdecydowany sprzeciw.

Zamiary i wymagania zuchwałych oskarżycieli żądających zablokowania działalności niezwykle cennych nadawców katolickich, to dla nas ludzi wierzących kolejny atak na nasz katolicki naród i nasze prawa, to kolejna próba zawłaszczenia naszej wolności. Atakujący doskonale wiedzą, jak ważne jest kształcenie polskiej młodzieży, dlatego atak kierują również na twórców Wyższej Szkoły istniejącej w toruńskim kompleksie.

Wszystkich Was podejmujących dzieła Akcji Katolickiej, ale też wszystkich wiernych, jak zawsze w trudnych chwilach zachęcamy do modlitwy i przeciwstawienia się złu. Ta bezpardonowa próba usunięcia dostępu do prawdy a tym samym dokonywania szeroko rozumianego dobra, wymaga naszej obrony i zaangażowania.

Za nami całe lata nękania i poniżania w przestrzeni społecznej tego, co katolickie a szczególnie naszych katolickich nadawców. Tym razem w ten nurt niszczenia i oczerniania wpisuje się Sieć Obywatelska Watschdog Polska. O ile godna pochwały jest sama idea działalności strażniczej, która przyczynia się do budowania bardziej przejrzystego społeczeństwa obywatelskiego, o tyle zabarwienie jej treściami rewolucji kulturowej, która pod pozorem budowania tzw. społeczeństwa otwartego z obrębu, którego ruguje się wartości chrześcijańskie, już nie. W stosunku do fundacji Lux Veritatis, mamy do czynienia z jawnym atakiem motywowanym względami politycznymi i przede wszystkim ideologicznymi.

Przeciwnicy Kościoła doskonale wiedzą, że „stygmatyzowanie” przy pomocy środków prawnych, nie tylko wprowadzi wielki zamęt, ale też osłabi katolickie stacje a przecież tylko o to im chodzi. Na to nie możemy pozwolić! Informacja publiczna, której niby się domagają w istocie jest tu zupełnie nie istotna.

Akcja Katolicka w Polsce składa podziękowanie twórcom i wszystkim pracownikom TV Trwam, Radia Maryja i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za trud pracy, prowadzoną formację, świadectwo wiary i polskości. Stajemy przy Waszym boku z darem modlitwy.

W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce

Urszula Furtak
prezes