Materiały formacyjne na 2022

„Posłani w pokoju Chrystusa” to tytuł kolejnych materiałów formacyjnych dla Akcji Katolickiej w całej Polsce, który właśnie trafia do diecezjalnych instytutów.

„Kościół nieustannie wzywa swoich wiernych do wysiłku formacyjnego, który powinien zmierzać do osiągnięcia dojrzałości ludzkiej i duchowej. Człowiek najpełniej jest sobą przez dojrzałość swego ducha, dlatego wymaganie od siebie dojrzałości jest najważniejszym zadaniem dla wszystkich ludzi ochrzczonych, a nade wszystko dla zaangażowanych we wspólnoty apostolskie.”- napisał we wstępie Ks. prof. Tadeusz Borutka, na którego ręce składam serdeczne podziękowanie całemu zespołowi kapłanów – redaktorów.

Materiały formacyjne od lat pomagają nam w prowadzeniu jednolitej formacji w diecezjach i parafialnych oddziałach. Zawierają specjalnie przygotowane katechezy na każdy miesiąc roku. To jednak publikacja wymagająca skupienia i pewnego trudu poznawczego. Zachęcając wszystkich do wspólnej formacji, serdecznie dziękuję prezesom diecezjalnych instytutów, którzy dbają o jej umożliwienie w powierzonych wspólnotach. Swoje podziękowanie kieruję tą drogą także do wszystkich Księży Asystentów, za duszpasterską troskę o nasze „akcyjne Boże poukładanie” w parafialnych oddziałach i diecezjalnych rodzinach.

Jako członkowie Akcji Katolickiej przypisujemy do siebie słowa – powołani i posłani. Spróbujmy poprzez kolejne miesiące w zamieszczonych tekstach, kolejnych 38. materiałów formacyjnych, odnaleźć te fragmenty i słowa, które w naszych sercach odnajdą grunt by je rozważać, pielęgnować i nieść innym, jako świadectwo naszego chrześcijańskiego życia.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce