Nowe Rady Programowe Polskiego Radia i Telewizji

Rada Mediów Narodowych zakończyła proces wyboru członków Rad Programowych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej na kolejną kadencję. Sukcesywnie od stycznia br. publikowano kolejne składy rad.

Również, w tej niezwykle ważnej dziś przestrzeni Akcja Katolicka w Polsce kolejny raz dokonała zgłoszeń i rekomendacji swoich kandydatów. Z pośród zgłoszonych ostatecznie 8 naszych przedstawicieli rozpoczyna pracę w nowych składach Rad programowych, którym serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy.

Wyrażamy nadzieję, że dalsza współpraca w ramach szeroko rozumianych struktur Rady Narodowej Mediów, pozwoli na coraz większe szerzenie dobra i rzetelnej równowagi w przekazywaniu informacji a tym samym przyniesie wielkie dobro dla naszej Ojczyzny.

Wybrani zostali:

Pan Antoni Kakareko, PR Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” SA
Pani Bożena Ronowicz, PR Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” SA
Pani Stanisława Gawlik, PR Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” SA
Pani Renata Olczyk, PR Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” SA
Pani Joanna Olbert, TVP SA Oddział Terenowy w Gdańsku
Pan Artur Dąbrowski, TVP SA Oddział Terenowy w Katowicach
Pan Bolesław Kasior, PR Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” SA
Pani Elżbieta Olejnik, TVP SA Oddział Terenowy w Warszawie

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce