Obradował Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej

W sobotę 3 lipca na swoim kolejnym spotkaniu online, obradował Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej. Rozpoczęła go wspólna modlitwa i podziękowania dla zaangażowanych w przygotowanie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę. W związku z rozpoczętą kolejna kadencją dokonano wyboru członka Zarządu do kapituły medalu „Za dzieło apostolstwa”. Funkcję tę, jako kontynuację powierzono Pani Bogumile Kani – Łąckiej. Janusz Leśniak rozpoczyna swoje zadanie, jako przedstawiciel Zarządu KIAK w Ogólnopolskim Komitecie Organizacyjnym Dnia Papieskiego działającym przy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Zarząd KIAK pochylił się nad realizowanymi projektami. Projektem patriotycznym „Zapal znicz na grobie bohatera”, którego pierwszy etap jest w fazie zamykania oraz Ogólnopolskim Koncertem Pieśni Patriotycznej, który to jest na etapie wstępnego przygotowania.

Ponadto Zarząd Krajowy pochylił się nad wypracowaniem zakresu dokumentów, które to zostaną przedłożone Radzie KIAK na jesiennym jej spotkaniu. Zgodnie z postanowieniem Rady z czerwca br. trwają uzgodnienia, co do zaproponowanej Pielgrzymki Akcji Katolickiej do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu oraz tradycyjnej pielgrzymki biegowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Sporą część spotkania poświęcono aktualnej sytuacji Kościoła, bezpardonowej napaści na wiarę i wprowadzanie zamętu w funkcjonowanie katolickich mediów a ostatnio też, na z sukcesem funkcjonujące szkoły katolickie.

W ostatnim bloku spotkania poza sprawami bieżącymi, jak przygotowanie materiałów formacyjnych na 2022 oraz kolejnego biuletynu, czy umocowanie rzecznika, podzielono się informacjami napływającymi z Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej. Modlitwą i życzeniami dobrych wakacji dla wszystkich członków Akcji Katolickiej w Polsce, zakończono obrady Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej. Zachowujmy czujność i świadectwo chrześcijańskiego życia w Bożej miłości.

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak, prezes AK w Polsce