Oczekując na Biuletyn KIAK nr 64

W podniosłą atmosferę Świąt Wielkanocnych, w której jeszcze trwamy, wpisuje się radość oczekiwania na Srebrny Jubileusz Akcji Katolickiej – 25. rocznicę ponownego powołania Akcji Katolickiej w Polsce, co miało miejsce 02 maja 1996 roku.

Mocnym akcentem, który przypomina o tym Jubileuszu w Biuletynie nr 64 (który niebawem dotrze do Członków Akcji Katolickiej), jest Nowenna do Świętego Jana Pawła II, naszego Patrona; nowenna opracowana i przekazana Członkom Akcji Katolickiej z apelem i prośbą o wymodlenie łask w intencjach tam zamieszczonych.

W stałych działach tematycznych Biuletynu zamieszczamy informacje o wielu ciekawych wydarzeniach z życia Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej i z życia DIAK-ów. Pomimo pandemii Covid-19 Akcja Katolicka nieprzerwanie podejmuje inicjatywy, modli się, radzi sobie, żyje. Nie pozwalamy zamknąć się w ścianach naszych mieszkań. Zebrania Zarządu Krajowego, ale też wielu Zarządów Diecezjalnych, Rady Diecezjalne, odbywają się on-line. Staramy się realizować nakreślone plany, ponieważ patrzymy na nasze stowarzyszenie perspektywicznie, co potwierdza np. Gala Koncertu Pieśni Patriotycznej w Zamku Królewskim w Warszawie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni Pani prezes Urszuli Furtak.  Dwadzieścia pięć lat temu rozpoczęliśmy długą drogę stawianych sobie wymagań i choć nie zawsze jest ona łatwa, często z przeszkodami, to osiąganie zamierzonych celów świadczy o tym, że trud się opłaci.

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu i do duchowego przygotowania się przed szczególnym dla nas dniem, jakim będzie 02 maja 2021 roku.

Elżbieta Olejnik